Friluftsbadet i Alberga fylls med vatten i slutet av maj

29.5.2023 6.22Uppdaterad: 29.6.2023 10.13
Bild: Tiia Neuvonen.

Öppningen av friluftsbadet i Alberga fördröjs på grund av att de sista arbetena före ibruktagandet försenats.

Upphandlingen av underhåll har fördröjts. Affärsverket Esbo lokaler har inte fått in anbud på alla entreprenader. På grund av att upphandlingen fördröjts har underhållsarbetena därför inletts mycket sent. Förseningen beror också på att det har förekommit problem vid rengöringen av bassängerna av stål.

För närvarande vet vi att fyllningen av bassängerna med vatten börjar sista veckoslutet i maj med fyllning av allaktivitetsbassängen. Därefter fylls den stora bassängen. Fyllningen tar cirka sju dygn. Enligt en preliminär uppskattning öppnas bassängerna i början av juni, uppskattningsvis 3.6.

Det är affärsverket Esbo lokaler som svarar för upphandling av underhålls- och reparationsarbeten i Esbos simhallar. Esbo lokaler beklagar djupt att underhålls- och rengöringsarbetet tar så lång tid och att bassängerna ännu inte är tillgängliga för invånarna. Esbo lokaler lovar att i fortsättningen utföra underhålls- och rengöringsarbeten i tid.

Mer information:

Maija Lehtinen, verkställande direktör, affärsverket Esbo lokaler, Esbo stad, 

Alberga