Esbo stad blir partner med Helsinki Pride

3.5.2023 6.05

Esbo stad är officiell partner med Helsinki Pride år 2023. Helsinki Pride är Finlands meningsfullaste kultur- och människorättsevenemang, som sammanför människor och skapar rum för alla regnbågens färger.

Berättelsen om Esbo tar upp värden och verksamhetsprinciper, enligt vilka Esbo är rättvist, jämlikt och likvärdigt. För att vi ska nå våra mål behövs konkreta åtgärder för jämlikhet.I och med att vi blir partner med Helsinki Pride får hela vår personal möjlighet att ta del av utbildning om olika temaområden som gäller jämlikhet. Vi stärker Esbo stads synlighet, attraktionskraft och livskraft. Pride-partnerskapet är en del av arbetet med att främja jämlikhet, likvärdighet och mångfald vid sidan av våra andra åtgärder samt som en del av organisationens inlärningsstig.

Stadens olika verksamhetsställen kommer att flagga med regnbågens färger under Pride-veckan. Esbo stads Pride-partnerskap gäller 3.5.2023–30.4.2024 och det kommer att förekomma många evenemang under olika tider på året.

Hela Esbo