57 egnahemstomter kan ansökas i Esbo – största delen i Ladusved och Kalajärvi

5.5.2023 10.57
Ljusa småhus och en genomfartsled för lätt trafik, samt buskar och träd.
Staden bjuder ut 57 tomter, av vilka fem ligger i Bastvik.Bild: Noora Nilsén / My Some

Esbo ordnar också i år en ansökan om egnahemstomter för privatpersoner. Ansökningstiden är i september. Stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion beslutar om tomtansökan och villkoren för den vid sitt sammanträde måndag 8.5.

Sammanlagt 57 tomter ska överlåtas. Av dem finns 20 i Ladusved, 16 i Kalajärvi, nio i Kurtby, fem i Bastvik, tre i Hemtans, två i Fågelberga, en i Köklax och en i Nupurböle. Alla dessa områden är populära småhusområden.

Tomterna i Kalajärvi ligger i Kalajärviberget nära sjön. Tomterna i Kurtby ligger i havsnära Kallvik och i Backstugan. Tomterna i Bastvik ligger i Bastunäset nära havet.

Tomternas areal varierar från 435 till 1 101 kvadratmeter och tomternas byggrätt från 109 till 286 kvadratmeter våningsyta. Det föreslås för närings- och konkurrenskraftssektionen att den som vid ansökan beviljas en tomt får välja om hen vill köpa eller arrendera den. Vid den föregående ansökan våren 2022 valde de flesta att arrendera tomten.

Staden ordnar tomtansökan 4–29.9. Ytterligare information om ansökan och om tomterna publiceras på Esbo stads webbplats i början av augusti. Tomterna lottas ut bland de sökande och Esbobor prioriteras i utlottningen.

Länk: Närings- och konkurrenskraftssektionens föredragningslista 8.5, ärende nummer 4(extern länk) (på finska)

Hela Esbo