Arbetsgivarträff med Nobina – busstur och besök på bussdepån

20.4.2023 11.54Uppdaterad: 20.4.2023 12.49
I bussen står en man med en gul arbetsrock.
Rekryteringsevenemanget började med en busstur till bussföretaget Nobinas bussdepå. Nobinas gruppchef Ilmo Jokela hälsade deltagarna välkomna.Bild: Sari Varis.

Arbetsgivarträffen är ett rekryteringsevenemang där arbetsgivare och arbetssökande får möjlighet att tala med varandra. Träffarna ordnas av Esbo stad och Nylands arbets- och näringsbyrå. Läs hur det gick på Nobinas träff med arbetssökande.

Torsdagen den 9 februari 2023 anlände Nobinas buss till Alberga station. På bussen steg 34 personer som var intresserade av att jobba som busschaufför samt representanter för Esbo stad och arbets- och näringsbyrån. Nobinas gruppchef Ilmo Jokela välkomnade deltagarna och sedan styrde bussen kosan mot bussdepån i Klovis. 

Deltagarna var intresserade av busschaufförens arbete samt utbildnings- och karriärmöjligheterna på Nobina. På Nobina tänkte man att det är bäst att visa hur arbetet och arbetsmiljön verkligen ser ut. På arbetsgivarträffen åkte man därför buss, besökte bussdepån och träffade Nobinas personal. 

De första deltagarna kom i god tid. På bussen steg också representanter för Esbo stad och Nylands arbets- och näringsbyrå. Bild: Sari Varis

På depån presenterades arbetslaget och arbetsuppgifterna

Deltagarna fick information om hurdant företag Nobina är och vilka saker Nobina uppskattar i sin arbetsgemenskap. Det framkom att arbetsgemenskapen är internationell: Nobina har anställda från över 50 länder runt om i världen. 

Utbildaren Ari Forsman berättade om chaufförens arbete och beskrev egenskaperna hos en bra chaufför. 

”Förutom yrkeskompetens och säker körning är det viktigt för oss att serviceattityden är vänlig och omsorgsfull.”

Det är också viktigt att chauffören har möjlighet och vilja att arbeta i skift.  

Programmet fortsatte med en runda i personalens lokaler, trafikcentralen och bussverkstaden, dit man också söker personal. Under besöket träffade deltagarna också den som planerar arbetsskiften och den som upprättar arbetsskiftsförteckningen. 

Slutligen kom man överens om arbetsintervjuer och gav anvisningar om hur deltagarna kan söka arbete hos Nobina. 

Utbildaren Ari Forsman beskriver egenskaperna hos en bra busschaufför. Bild: Sari Varis

Två vägar till jobb på Nobina 

Om du har förartillstånd och färdigheter kan du söka lediga platser direkt. 

Om du inte har någon utbildning inom branschen, kan du söka till en rekryteringsutbildning som tar 50 dagar. Utbildningen ordnas av arbets- och näringsbyrån tillsammans med Arbetseffektivitetsföreningen. Rekryteringsutbildningen följs av en läroavtalsutbildning på ett år under vilken du avlägger yrkesexamen för busschaufför. 

Båda vägarna leder till en fast anställning på Nobina. 

Evenemanget uppfyllde förväntningarna

Jokela tyckte att evenemanget var lyckat och att det var speciellt bra att diskussionerna med de arbetssökande fördes i grupper. 

”Det var givande att dela med sig av frågor, svar och tankar i grupperna.”

Hur fungerade ett rekryteringsevenemang som ordnades i arbetsgivarens lokaler?

”I våra egna lokaler kunde vi ge mer information och berätta om arbetet på ett mångsidigt sätt.” 

Esbo erbjuder arbetsgivare olika slags stöd för rekrytering

Chefen för arbetsgivartjänster i Esbo Johanna Larsson berättar att staden tar arbetsgivarnas rekryteringsproblem på allvar. 

”Många branscher kämpar med brist på arbetskraft. Vi kan hjälpa med detta.” 

Arbetsgivarträffen (informationen är på finska) är ett enkelt sätt för arbetsgivaren att få kontakt med potentiell arbetskraft. Evenemanget ordnas varje vecka i Sellobiblioteket eller i arbetsgivarens egna lokaler. Esbo stad och Nylands arbets- och näringsbyrå sköter arrangemangen och den riktade marknadsföringen för arbetssökande. Arbetsgivaren presenterar lediga jobb, besvarar frågor samt gör snabbintervjuer med arbetssökande. 

”Arbetsgivarträffen har utvecklats till ett mångsidigt rekryteringsevenemang som anpassar sig från en träff med en enskild arbetsgivare till ett evenemang för en hel bransch”, berättar koordinatorn för företagssamarbete Jari Engström

Utöver rekryteringsevenemangen erbjuder Esbo stad arbetsgivare också annat stöd för rekrytering. Stödformer är till exempel ekonomiskt stöd för rekrytering och kartläggning av lämpliga sökande.  

Vi ses på en träff!

Arbetsgivarträffarna når arbetssökande väl. Arbetssökandena uppskattar att de får tala direkt med arbetsgivaren. De arbetssökande har också gett god respons på snabbintervjuer och rådgivning i arbetssökning. 

”Arbetsgivarträffen är en fin möjlighet för arbetsgivare och arbetssökande att presentera sig för varandra och se om de kan hitta en gemensam väg”, säger Engström.

Kommande arbetsgivarmöten finns på sidan Rekryteringsevenemang i Esbo.

Nobina

  • Finlands största trafikföretag som använder elbussar,
  • har 500 bussar i trafik i huvudstadsregionen och Åbo,
  • sysselsätter 1 400 arbetstagare i Finland,
  • rekryterar nya chaufförer med hjälp av rekryteringsutbildningen.

--

Esbo stad och Nylands arbets- och näringsbyrå är en del av Business Espoo-nätverket för företagstjänster, som stöder företagare och företag i Esbo och dess närkommuner genom att erbjuda de bästa tjänsterna som ständigt utvecklas på en och samma plats. Business Espoo lyfter fram företags- och företagarberättelser, aktörer och artiklar om företagande i Esbo.

Tjänster för arbetsgivare

+358 9 81621Espoo Talent Hub, Teknikvägen 4 C, 02150 Esbo
  • Sysselsättning