På utställningen om önskvärda framtidsvisioner testas föreställningar om gemensamma, hållbara framtider genom ett rum som är öppet för alla

28.3.2023 10.27

Hurdana önskvärda, hållbara framtidsvisioner har invånarna? Läs hurdana tankar utställningen ”Önskvärda framtidsvisioner” väckte ur besökarens synvinkel.

De diskussionsöppningar och scenarier som presenteras på utställningen baserar sig på framtidsdiskussioner i TUPA-verkstäder under olika teman inom hållbar utveckling. Avsikten är att göra framtidsarbetet bekant och föra ut hållbarhetstemana till en mer omfattande diskussion.

Outi Hynynen från Esbo var en av utställningens första besökare. Läs om hurdana tankar upplevelsen väckte:

”Framtiden känns rosenröd när utställningen hälsar besökaren välkommen med sin vackra ljusröda färgvärld. Jag lade ändå genast märke till pilarna på golvet, som visar åt vilket håll man ska gå. Det är en underbar kombination av gränslöst drömmeri och bekvämlighet som någon annan har förberett. Även i övrigt är utställningen väldigt finslipad och väl uppbyggd. Allt innehåll har en tydlig poäng och deltagandet har gjorts lätt för besökarna.

Det finns faktiskt många möjligheter att delta, och deltagandet är ju själva kärnan i utställningen. I utställningen används inspiration, tips och tankeväckande frågor, men i slutändan består utställningen av besökarens egna tankar. I början känns det lite svårt; det känns som att frågorna är alldeles för omfattande och att det finns för många alternativa svar. Men när man skriver ner den första egna tanken minskar självkritiken och rädslan för det tomma pappret, och ord börjar bildas.

Efter att jag hade besökt utställningen funderade jag först och främst på vilka fördelar all denna visionering egentligen har. På sätt och vis verkar de idéer som både jag och andra besökare har skrivit på väggarna konstigt simpla. De är verkligt enkla och möjliga framtidsutsikter. Och resultatet av nästan alla, om inte alla, idéer är att välståndet ökar rätlinjigt. Så frågan är: varför sker detta inte redan nu? Jag kom på en orsak: många förändringar beror i första hand på attityder, som det inte är lätt att ändra på. En positiv sida är trots allt att vi alla kan påverka dessa attityder, och bara man skapar en början blir effekten starkare och starkare. Men hur kan man komma i gång med det, eller vad kan en enstaka människa göra för att förverkliga dessa framtidsvisioner? Det var nog utställningens mest brännande fråga.

Slutligen skulle jag vilja påpeka att jag tycker att det var en rolig detalj att artificiell intelligens hade utnyttjats i framtidsvisionerna! Det är ett bra tecken på att framtiden så att säga redan är här: man kan inte stoppa tidens gång, så det lönar sig att satsa på att se till att framtiden ser ut så som man önskar sig.”

Utställningen är öppen till 24.3 i Aalto-universitetet i byggnaden Väre, andra våningen, Galleri V1. Mer information finns på evenemangssidan (på finska) och anmälningar till stunderna för samplanering som hålls under utställningstiden skickas till marika.taipalus@espoo.fi.

Läs också de andra tipsen för hur du kan delta i och påverka utvecklingen av din hemkommun på Esbo stads webbplats: Delta och påverka.

  • Hållbar utveckling