Gå på utflykt i huvudstadsregionens natur – 130 gratis guidade utflykter

29.3.2023 8.08
Två kvinnor som är klädda i randiga t-skjortor sitter på en fallen granstam i en mossbevuxen granskog.

Utflykterna till huvudstadsregionens naturobjekt har åter samlats i kommunernas gemensamma utflyktskalender. Kalendern om utflykterna 2023 delas ut i bibliotek och vid kundtjänsterna från början av april.

Huvudstadsregionens natur är otroligt mångsidig. Det rika artbeståndet och de mångsidiga naturmiljöerna öppnar upp sinnena för närnaturen och lockar besökarna till att bekanta sig närmare med naturobjekt även i grannstaden.

De guidade utflykterna inleds i april med att beundra flyttfåglarna och avslutas med en polarnattutflykt i november. Däremellan ordnas familjeutflykter med mellanmålspauser, vandringar i nationalparker och utflykter i stadsnatur. På utflykterna kan du också ta en närmare titt på den nattliga naturen, till exempel fladdermössens liv, eller på stjärnhimlen. På temautflykterna lär vi oss mer om bland annat tickor, stenar och fjärilar.

Utflykterna ger dig fina minnen och mycket information om naturen som du kan utnyttja även på egna utflykter. Genom utflykterna och promenader i parkerna kan huvudstadsregionens nya invånare bekanta sig med sin nya bostadsort. Det är lätt att ta sig till både guidade och självständiga utflykter med kollektivtrafik.

Vi tar hand om vår gemensamma natur

I utflyktskalendern hittar du också tips på hur man rör sig ansvarsfullt i naturen. Många utflyktsobjekt ligger på naturskyddsområden. De fridlysningsbestämmelser som finns på området bör beaktas som besöksanvisningar.

I kalendern för 2023 finns också information om hur städerna genom sina egna åtgärder ser till att naturen bevaras samt hur du själv på din egen gård kan värna om att öka naturens mångfald.

Information om utflykterna

  • Utflykterna är gratis.
  • Om utflykten innehåller resor med färja betalar deltagarna själva för färjeresan.
  • Det är fritt tillträde till utflykterna, med undantag för vissa specialutflykter som kräver förhandsanmälan.
  • I huvudsak är guidningarna på finska, men på vissa utflykter ordnas guidning även på svenska.
  • Man behöver inte vara i toppform för att kunna delta i utflykterna, det räcker med vanlig grundkondition.
  • På familjeutflykterna rör vi oss på barnens villkor.
  • En del av utflykterna är tillgängliga.

Den tryckta utflyktskalendern delas ut i bibliotek i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda, vid kundtjänstpunkter, naturhus och i Haltia senast i april. Kalendern har redan publicerats i pdf-format på städernas webbplatser.

Huvudstadsregionens städer Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda har ordnat gratis guidade utflykter i naturen redan i 30 år.

Mera information: Naturutflykter

  • Natur
Hela Esbo