Utflykterna är gratis och det finns både kunskapsbetonade utflykter för vuxna och familjeutflykter på barnens villkor. Guidningarna är på finska. Naturutflykterna är öppna för alla, oberoende av vilken kommun man kommer ifrån. Man behöver inte vara i toppform för att kunna delta i utflykterna, det räcker med vanlig grundkondition.

I Esbo finns ännu många värdefulla naturområden, som naturutflykterna ger utmärkta möjligheter att bekanta sig med. Utflyktsmålen är valda så att det är möjligt att nå dem med kollektivtrafik.

Hela huvudstadsregionens naturutflyktsutbud på finska hittar du i kommunernas gemensamma Utflyktskalender.

 

Kontaktuppgifter och tjänster