Fyra deltagare i arkitekttävlingen om Esbobornas hus

1.3.2023 6.06Uppdaterad: 17.3.2023 11.03
En flygbild av Esbo centrum med hus, järnvägsspår och skog.
Esbobornas hus kommer att ligga norr om Esbo station.Bild: Suomen Ilmakuva Oy

I Esbo centrum planerar man att bygga ett hus för stadens beslutsfattande, förvaltning och invånare. Tävlingsbidragen kan kommenteras fram till 28.3. Esbo stad har ordnat en arkitekttävling. Målet är invånarorienterade och kostnadseffektiva lokaler. Arkitekttävlingen är en väsentlig del av en mer omfattande utveckling av Esbo centrum.

Esbo stad har ordnat en öppen arkitekttävling om Esbobornas hus i Esbo centrum i samarbete med Finlands arkitektförbund (SAFA). Fyra tävlingsbidrag valdes till finalen: signaturerna Kohtaamisia, Kontrapunkti, Lehteri och Virta. De fyra tävlingsbidragen läggs fram på stadens webbplats för kommentarer. Du kan kommentera bidragen fram till 28.3. Kommentarerna utnyttjas vid bedömningen av tävlingsbidragen. 

Vid bedömningen kommer juryn bland annat att betona hur funktionella, intressanta, trivsamma och genomförbara bidragen är i sin helhet. Avsikten är att vinnaren väljs till början av juni. Då kommer det att ordnas en utställning om tävlingen i Entressebiblioteket i Esbo centrum. 

Esbobornas hus ska byggas norr om Esbo station där det ersätter det gamla ämbetscentrumet. Platsen utgör en viktig del av Esbo centrums funktionella och strukturella kärna. Esbobornas hus kommer att innehålla lokaler för förvaltning, mångsidiga tjänster, kultur och affärer samt lokaler för beslutsfattande och invånararbete. I de nya lokalerna kan man samla enheter och tjänster som i dag är utspridda på många olika adresser. Det sparar driftskostnader för stadens kontorslokaler och underlättar invånarnas myndighetskontakter. I det område som arkitekttävlingen omfattar planeras också bostäder för 600 invånare, lokaler för en dagligvaruhandel och mångsidiga affärslokaler. 

”I Esbo centrums influensområde bor det för närvarande cirka 30 000 invånare och folkmängden kommer att öka i framtiden. Byggandet av Esbobornas hus är ett steg mot ett attraktivt stadscentrum där tjänsterna är nåbara”, konstaterar stadsteknikdirektör Olli Isotalo

Detaljplanen kommer att ändras så att den motsvarar det vinnande tävlingsbidraget. Det vinnande bidraget kan också utvecklas parallellt med ändringen av detaljplanen. 

Esbo centrum utvecklas med hänsyn till områdets identitet  

Esbo centrum är ett av stadens fem stadscentrum och dessutom centrum för stadens förvaltning. Arkitekttävlingen om Esbobornas hus är en del av en mer omfattande utveckling av Esbo centrum. Målet är en högklassig urban miljö.  

”En mångsidigare stationsomgivning är ett centralt mål vid utvecklingen av Esbo centrum”, berättar projektdirektör Mikko Kivinen.

  • Stadsutveckling
Esbo centrum