Espoolaistentalon arkkitehtuurikilpailussa mukana neljä suunnitelmaa

1.3.2023 6.00Päivitetty: 14.3.2023 11.38
Ilmakuva Espoon keskuksesta, jossa näkyy taloja, junaraiteet ja metsää.
Tuleva Espoolaistentalo tulee sijoittumaan asema-alueen pohjoispuolelle.Kuva: Suomen Ilmakuva Oy

Espoon keskukseen rakennettavassa modernissa hybridirakennuksessa yhdistyvät päätöksenteon, hallinnon ja asukaskäytön tilatarpeet. Kilpailutyöt ovat kommentoitavina 28.3. asti. Espoon kaupungin järjestämässä kilpailussa etsitään asukaslähtöisiä ja kustannustehokkaita tilaratkaisuja. Kilpailu on myös olennainen osa Espoon keskuksen laajempaa kehitystyötä.

Espoon keskukseen sijoittuvan Espoolaistentalon suunnittelusta on käynnissä arkkitehtuurikilpailu yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa. Kilpailuehdotuksista jatkoon valittiin neljä työryhmää, joiden laatimat ehdokastyöt kulkevat nimillä Kohtaamisia, Kontrapunkti, Lehteri ja Virta. Työt tulevat asukkaiden nähtäville ja kommentoitavaksi Espoon kaupungin verkkosivuille. Kommentteja voi jättää 28.3. saakka. Saatua palautetta hyödynnetään kilpailuehdotuksia arvioitaessa. 

Kilpailuarvioinnissa tullaan painottamaan muun muassa kokonaisratkaisujen toiminallisuutta, kiinnostavuutta, viihtyisyyttä sekä toteutettavuutta. Valinta on tarkoitus tehdä kesäkuun alkuun mennessä, jolloin järjestetään myös kilpailunäyttely Entressen kirjastossa Espoon keskuksessa. 

Kilpailualue sijaitsee Espoon juna-aseman pohjoispuolella vanhan virastokeskuksen alueella ja se on merkittävä osa Espoon keskuksen toiminnallista ja kaupunkirakenteellista ydintä. Tulevassa Espoolaistentalossa yhdistyvät kaupungin hallinnolliset tilat, monipuoliset palvelut, kulttuuri- ja liiketilat sekä päätöksentekoa ja asukastyötä palvelevat tilat. Uudet tilat kokoavat yhteen monessa eri osoitteessa hajallaan toimivia kaupungin yksiköitä ja palveluita, mikä tuo säästöjä hallinnon tilojen käyttökustannuksiin ja tulee helpottamaan asukkaiden asiointia. Espoolaistentalon lisäksi kilpailualueelle tulee valmistumaan myös uutta asuinrakentamista lähes 600 asukkaalle, päivittäistavarakauppa sekä monipuolisia liiketiloja. 

"Espoon keskuksen vaikutuspiirissä asuu tällä hetkellä noin 30 000 asukasta ja asukasmäärä tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Espoolaistentalon rakentaminen on askel kohti alueen kehittymistä houkuttelevaksi kaupunkikeskukseksi, jossa palvelut ovat helposti saavutettavissa", toteaa kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo

Alueen asemakaavaa muutetaan voittaneen kilpailutyön pohjalta. Suunnitelmaa on myös mahdollista kehittää asemakaavaprosessin aikana. 

Espoon keskusta kehitetään alueen identiteetti huomioon ottaen  

Espoon keskus on yksi Espoon viidestä kaupunkikeskuksesta, minkä lisäksi se toimii Espoon hallinnollisena keskuksena. Espoolaistentalon arkkitehtuurikilpailu on osa laajempaa Espoon keskuksen kehittämistä. Alueen kehitystyön tavoitteena on tuottaa laadukasta kaupunkiympäristöä.  

”Asema-alueen monipuolistaminen on keskeisessä roolissa Espoon keskuksen kehitystyössä”, kertoo projektinjohtaja Mikko Kivinen

  • Kaupunkikehitys
Espoon keskus