Bristerna i Mattby simhall rättas till så fort som möjligt

16.3.2023 9.46

Affärsverket Esbo lokaler har fått mycket respons från kommuninvånarna om bristerna i Mattby simhall, som togs i bruk för ett år sedan. Esbo lokalers ledning är medveten om problemen och bristerna i simhallen.

Den två år långa garantitiden för simhallsbygget pågår. Under denna tid svarar entreprenören för att eventuella fel och brister rättas till. Simhallen är stängd på sommaren från 5.6.2023. Under stängningstiden görs större reparationer, bland annat i tvättrummen och basturna. Under veckovisa kortare serviceavbrott utförs närmast kvalitetsuppföljning av städning samt mindre underhållsarbeten.

Esbo lokaler samarbetar kontinuerligt med entreprenörerna och Esbo stads idrottstjänster för att entreprenörerna ska kunna rätta till bristerna i simhallen så snabbt som möjligt.

Lokaltjänsterna beklagar olägenheter som orsakats av bristerna.

Mer information:

Maija Lehtinen, maija.lehtinen@esbo.fi, verkställande direktör, affärsverket Esbo lokaler, Esbo stad

Mattby