Verkningarna av en eventuell busstrejk på skolskjutsar och resor till skolan och läroanstalten

28.2.2023 14.02

Det har getts en strejkvarning som gäller busschaufförerna av Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL. Om förhandlingarna mellan arbetstagarna och arbetsgivarna inte leder till ett avtal, börjar strejken onsdag 1.3.2023 kl. 3.00 och slutar fredag 10.3 kl. 3.00. En busstrejk har omfattande verkningar på busstrafiken i huvudstadsregionen.

En busstrejk påverkar de elever och studerande som reser till skolan med buss. Det ordnas ingen ersättande skjuts till skolor och läroanstalter. Skoltaxibilarna och de abonnerade bussarna som skjutsar elever till tillfälliga skollokaler kör som normalt. Också eventuella abonnerade bussar som skjutsar barn till småbarnspedagogik kör som normalt. 

Grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen ordnas enligt läsordningen även om det blir strejk.

Om en elev måste stanna hemma för att hen inte kan ta sig till skolan, ska vårdnadshavaren eller eleven göra en normal frånvaroanmälan i Wilma.

Gymnasieutbildning

I gymnasierna ordnas undervisningen fortsättningsvis på plats i skolan även om det blir strejk.

Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och klubbar

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning ordnas normalt även om det blir strejk. Småbarnspedagogikens klubbar verkar också som normalt.

Om barnet är frånvarande ska vårdnadshavarna meddela enligt normal praxis via eVaka.

Eventuella planerade utfärder med buss ställs in under en strejk.

  • Fostran och lärande
  • Småbarnspedagogik
  • Grundskola
  • Gymnasieutbildning