Mahdollisen bussilakon vaikutukset koulukuljetuksiin ja kouluun ja oppilaitoksiin matkustamiseen

28.2.2023 13.51
Piirroskuva kävelevistä lapsista.

Auto- ja kuljetusalan ammattiliitto AKT ja JHL ovat antaneet linja-autohenkilökuntaa koskevan lakkovaroituksen. Jos neuvottelut eivät johda sopimukseen, lakko alkaa keskiviikkona 1.3.2023 kello 03.00 ja päättyy perjantaina 10.3. kello 03.00. Toteutuessaan linja-autohenkilökunnan lakko vaikuttaa laajasti pääkaupunkiseudun bussiliikenteeseen.

Bussilakko vaikuttaa niihin oppilaisiin ja opiskelijoihin, jotka kulkevat kouluun julkisella liikenteellä. Kouluihin ja oppilaitoksiin ei järjestetä korvaavia kuljetuksia. Koulutaksit ja väistötiloihin kuljettavat tilausajolinja-autot kulkevat normaalisti. Myös varhaiskasvatusikäisten lasten mahdolliset tilauskuljetukset toimivat normaalisti.

Perusopetus

Perusopetusta järjestetään lukujärjestyksen mukaisesti mahdollisesta lakosta huolimatta.

Jos oppilas joutuu jäämään kotiin kuljetusongelman vuoksi, huoltajan tai oppilaan pitää tehdä normaali poissaoloilmoitus Wilmaan.

Lukio-opetus

Lukio-opetus on lakon aikana lähiopetusta.

Varhaiskasvatus, esiopetus ja kerhot

Varhaiskasvatusta ja esiopetusta järjestetään normaalisti mahdollisesta lakosta huolimatta. Myös varhaiskasvatuksen kerhot toimivat normaalisti.

Huoltajia pyydetään ilmoittamaan lapsen mahdollisesta poissaolosta varhaiskasvatukseen normaalin käytännön mukaan eVakan kautta.

Mahdolliset julkisella liikenteellä tehtäväksi suunnitellut retket perutaan lakon aikana.

  • Kasvatus ja opetus
  • Varhaiskasvatus
  • Perusopetus
  • Lukiokoulutus