Öppettiderna för stadens växel och chatt ändras 1.3.2023 

24.2.2023 9.05

Stadens växel och chatt är från och med 1.3.2023 öppna måndag till fredag klockan 8.30–16.00.

Stadens telefonväxel och den allmänna kundtjänsten samt chattens, e-postens och responssystemets tjänster har tidigare varit öppna under tjänstetid, måndag till fredag klockan 8.00–16.00. Betjäningstiderna har fastställts utgående från social- och hälsovårdens behov. I samband med att social- och hälsovården i början av 2023 överfördes från staden till välfärdsområdet, upphörde behovet att hålla växeln och andra kundtjänster öppna under hela tjänstetiden. Förkortningen av öppettiderna med 30 minuter möjliggör att de i kundtjänstens (Contact Center) personal som har arbetat 7,25 timmars skift kan föras samman till ett enda arbetsskift. Därmed utnyttjas resurserna bättre än tidigare.

  • Tjänster
  • E-förvaltningstjänst