Ansök nu om att bli anordnare av kulturtjänster för barn, unga och äldre

6.2.2023 11.01Uppdaterad: 9.2.2023 14.47

Esbo stad söker just nu olika slags aktörer för att skapa innehåll för tre verksamhetsmodeller inom kulturfostran: Kulturspaning, kulturstigen KULPS och kulturstigen på andra stadiet och till Kulturkedjan vars kulturtjänster riktar sig till äldre.

Aktörerna väljs ut genom upphandling i två faser:

  1. Anmäl dig till leverantörsregistret. Anmälan till leverantörsregistret är öppen 4.2. – 8.3.2023 kl 12.00. I den första fasen görs inga åtaganden om beställningsmängder.
  2. I fas två har de tjänsteproducenter som godkänts i leverantörsregistret möjlighet att få anbudsförfrågningar och erbjuda tjänster som riktar sig till målgrupperna inom kulturfostran och till äldre. Anbudsförfrågningar om att ordna tjänster kommer i framtiden endast att skickas till de aktörer som godkänts i leverantörsregistret.

Anmäl dig till registret

Anmälan till leverantörsregistret kan göras 4.2. – 8.3.2023 kl 12.00. Anmälan görs genom en begäran om att delta i leverantörsregistret på webbplatsen Hankintailmoitukset.fi www.hilma.fi(extern länk). Via länken öppnas ett formulär som aktören ska fylla i. Läs noggrant igenom begäran om deltagande och dess krav. Observera att begäran endast finns på finska. Bilaga 2: Beskrivningen av målet för upphandlingen finns däremot på både svenska och finska. 

Det lönar sig att anmäla sig nu om ni vill erbjuda kulturtjänster för verksamheten inom Kulturspaning, kulturstigen KULPS, kulturstigen på andra stadiet eller Kulturkedjan. Registret öppnas nämligen för nya aktörer tidigast om ett år. Att vara med i leverantörsregistret tvingar inte tjänsteproducenten att svara på anbudsförfrågningarna och Esbo stad förbinder sig inte heller till vissa beställningsmängder.

När begäran om att delta i leverantörsregistret är öppen ska ytterligare frågor ställas via Tarjouspalvelu-portalen eller via e-post till Esbo stads upphandling hankinta@espoo.fi. Frågor kommer att besvaras kollektivt på frågor och svar-sektionen av processen. Ytterligare frågor måste lämnas före kl. 12.00 den 16 februari 2023.

Hjälp med ansökan

Huvudstadsregionens upphandlingsombudsman Pentti Komssi ger kostnadsfri rådgivning och hjälp (på finska) i tekniska frågor som gäller anbudsansökan: tfn +358 44 3432045, pentti.komssi@yrittajat.fi.

När det gäller tekniska frågor eller problem med att göra eller skicka in anbudsansökan i det dynamiska leverantörsregistret via tarjouspalvelu.fi-portalen ska ni vara i kontakt med stödtjänsten för portalen på tfn +358 20 7661077 eller via mejl tuki@cloudia.fi.

Mångsidigt innehåll av hög kvalitet som mål

Upphandlingsmodellen för kulturtjänster för barn och unga samt för äldre förändras. Syftet är att effektivisera användningen av offentliga medel och främja högklassiga, innovativa och hållbara upphandlingar. Dessutom gör upphandlingsmodellen det möjligt för sammanslutningar och företag att på lika villkor kunna delta i skapandet av kulturtjänster inom kulturfostran och för äldre. Med hjälp av leverantörsregistret kan vi i fortsättningen erbjuda barn, unga och äldre allt mångsidigare och högklassigare tjänster. 

Hela Esbo