Kom på Educa-mässan i mässcentret 27–28.1 och träffa personalen inom småbarnspedagogik, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Esbo

23.1.2023 12.05Uppdaterad: 24.1.2023 11.48
På den tecknade bilden syns barn och unga på lärstigen.

Esbos sektor för fostran och lärande deltar i Educa-mässan i Helsingfors 27–28.1.2023. Educa ordnas i mässcentret och är Finlands största evenemang inom undervisning och pedagogik. Evenemanget erbjuder mångsidigt och intressant program samt ett brett utbud av utställare från hela branschen.

Kom till Esbo stads Educa-monter i mässcentret 27–28.1 och träffa personalen vid Esbo daghem, skolor och gymnasier. Här får du veta hur det är att arbeta i Esbo och vilka möjligheter Esbo erbjuder anställda inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Vid montern kan du också träffa en representant för bostäderna i Esbo som ger information om hur staden kan hjälpa en arbetstagare som flyttar till Esbo med att få en bostad.

Det är viktigt för oss att barn och unga tillsammans med vårdnadshavarna deltar i planeringen av vår verksamhet under hela lärstigen.

I Esbo stöder vi varje barn genom att beakta dess styrkor och förmågor. Vi försöker hitta naturliga sätt för alla barn och unga att utvecklas och att lära sig i växelverkan med andra. Vi reagerar särskilt på ökade välfärdsutmaningar och ser till att skillnader i välfärd, såsom fattigdom i barnfamiljer, inte ökar.

Kom och hör om lärstigen och pedagogiken i Esbo, och om hur det är att jobba i Esbo

Experter inom småbarnspedagogik berättar för dem som besöker Esbos monter om arbetet på daghem, gruppfamiljedaghem och inom familjedagvård i Esbo.

Vi berättar om småbarnspedagogiken i Esbo; till exempel om den nya planen för småbarnspedagogik, Se det goda -metoden, småbarnspedagogiken i rörelse eller om hur barnets stöd ordnas i Esbo. Användningen av mångsidig digipedagogik är också en specialitet i Esbo - kom för att se och höra vad det innebär i praktiken!

Vi berättar också gärna om mentorskapet för nya arbetstagare som används inom småbarnspedagogiken i Esbo och om omfattande utbildningsmöjligheter för anställda inom småbarnspedagogiken.

Har du redan hört om MoominLanguage-verksamheten? Vid montern får du veta mer!

Av undervisningsexperterna kan du fråga bland annat om den grundläggande utbildningens och gymnasiernas verksamhet, deras verksamhet för hållbar utveckling, utvecklingen av undervisningen och om samarbetet med olika intressegrupper. Som stöd för undervisningen finns bland annat Se det goda Styrkekråkan och Someturva för att hjälpa både elever och personal.

Experter inom gymnasieutbildning berättar i sin tur till exempel hur kulturhandledare som nyligen börjat i gymnasiet hjälper unga med invandrarbakgrund att lyckas i gymnasiet och längs lärstigen. 

Intressant program och chans att vinna en fantastisk kulturhelg i Esbo

Educas program består årligen av cirka 200 programnummer och sammanlagt 450 artister på flera olika scener och i seminarielokaler. Harri Rinta-aho, direktör för sektorn för Fostran och lärande i Esbo, diskuterar ämnet "Studerandevård i samarbete mellan kommunen och välfärdsområdet - Så undviker man fallgropar” i panelen på första mässdagen kl.13.30.

Det lönar sig att besöka vår monter även av den orsaken att du kan delta i utlottningen av ett kulturellt veckoslutspaket för två personer. I paketet ingår hotellnatt, middag, museibesök i Esbo samt kollektivtrafikbiljetter. Du kan delta i tävlingen med hjälp av QR-koden som ges vid montern.

Vid montern kan barnen färglägga illustrationer i boken Kika in i Esbo. Bland dem som lämnat sina kontaktuppgifter utlottas Kika in i Esbo -böcker. Boken uppstod i samarbete mellan förskoleundervisningsgrupperna i Esbo och illustratören Carlos Da Cruz. Barnen har fått kommentera skisserna och ge önskemål om vad som skall synas i illustrationerna. Barnens tankar samlades in i samband med boken även för att uppdatera stadens strategi - berättelsen om Esbo.

Esbo stad hittar du vid monter 6m59. Det är gratis inträde till evenemanget. Välkommen!

Jobba i Esbo? Se våra lediga arbetsplatser!

Om du är intresserad, besök montern så berättar vi mer! Du kan också bekanta dig med våra lediga arbetsplatser nedan.

Se lediga arbetsplatser inom småbarnspedagogiken här (extern länk)

 Lediga arbetsplatser inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen hittar du här (extern länk)

  • Småbarnspedagogik
  • Grundskola
  • Gymnasieutbildning
  • Jobb för Esbo