Föreläsningar för vårdnadshavare med barn på årskurserna 6–9

25.1.2023 10.30

För vårdnadshavare med barn på årskurserna 6–9 ordnas två evenemang på mötesplattformen Teams: ”Perhepolku – kasvu myötätuntoiseksi perheeksi” och ”Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ehkäisevä päihdetyö”. På evenemangen får du kunskap för olika situationer i familjen. Båda evenemangen ordnas på finska.

Perhepolku – kasvu myötätuntoiseksi perheeksi

Hur kan jag stödja min tonåring som har besvärliga känslor? Hur kan jag stärka mitt barns välmående och självmedkänsla?

Kvällen för vårdnadshavare med barn på årskurserna 6–9 ordnas på mötesplattformen Teams 7.3.2023 kl. 18–19.30. Länk till mötet ”Perhepolku – kasvu myötätuntoiseksi perheeksi” 7.3.2023(extern länk).

Vi ger dig kunskap, kamratstöd och verktyg för att hjälpa en tonåring med svåra känslor samt för att stärka ditt barns välmående och självmedkänsla.

Du behöver inte presentera dig eller ha kameran på.

Vi delar kunskap och tar upp olika frågor genom anonyma berättelser från familjer. Du kan kommentera och utbyta tankar anonymt på chattplattformen Flinga. Du kan också lämna feedback genom att svara på en webbenkät.

Välkommen!

Med varma hälsningar,

Tellervo Uljas,
Förälder till två tonåringar
Doktorand, Jyväskylä universitet
Utvecklare av konceptet Perhepolku (Familjestigen)

www.perhepolku.fi(extern länk)

 

Rusmedelskväll för vårdnadshavare

För vem? Vårdnadshavare till elever i årskurs 6–9

Tid och plats: den 7 februari 2023 kl. 18–20,

Välkommen att lyssna på ungdomars rusmedelsanvändning. Vad använder ungdomar? Har rusmedelsanvändningen bland ungdomar minskat? Är du orolig över att ditt barn har provat på rusmedel eller använder rusmedel? Var får jag hjälp och stöd? Kom med och lyssna för att få svar på dina frågor. Under kvällen har du möjlighet att ställa frågor om sådant som du funderar på via meddelandefältet på Teams. Tillställningen spelas in och du kan titta på videon efteråt på Västra Nylands välfärdsområdes YouTube-kanal.

Kvällens program

kl. 18–18.05 Tillställningen öppnas, Tuija Tuorma, expert på förebyggande arbete, Västra Nylands välfärdsområde

kl. 18.05–18.35 Rusmedelsanvändning bland ungdomar i Västra Nyland. Hur olika rusmedel påverkar, Kim Kannussaari, expert, EHYT rf

kl. 18.35–19.05 På vilket sätt ungdomars välbefinnande och rusmedelsanvändning syns på olika håll i Västra Nyland. Helena Sipiläinen, förebyggande rusmedelsarbetare, Lojo ungdomstjänster

kl. 19.05–19.25 Rusmedelsanvändning bland ungdomar ur polisens synvinkel.  Hannu Väänänen, kommissarie, förebyggande specialinsatser, Västra-Nylands polisavdelning.

kl. 19.25–19.45 Vad kan man som förälder göra för att ett barn inte ska använda rusmedel? Om ungdomen använder rusmedel, finns det konkreta tips på hur man ska agera? När man blir orolig över ungdomen, var får man till exempel hjälp? Saara Sandelius, serviceansvarig vid Nupoli, Västra Nylands välfärdsområde och Katariina Mäki-Kokkila, kurator, Kyrkslätt kommun/Västra Nylands välfärdsområde

kl. 19.45–20.00 Svar på frågor som kommit in under tillställningens gång och tillställningen avslutas.

Organisatör: Västra Nylands välfärdområde och Västra Nylands kommuners förebyggande psykiska hälso och missbruksarbete

  • Grundskola