Ett rekordstort besökarantal på KAMUs museer

23.1.2023 13.32
Talvinen Talomuseo Glims.

KAMU Esbo stadsmuseums museer nådde ett nytt rekordstort besökarantal. År 2022 hade KAMUs museer totalt 165 018 museibesökare. 

Av KAMUs fem olika museer, var det gamla gästgiveriet Glims gårdsmuseum(extern länk) det mest populära, med 78 739 besökare. Det näst populäraste museet var med 61 420 besökare KAMU på WeeGee(extern länk), där en utställning som handlar om DNA-forskning och arkeogenetik, gjord för första gången i Finland, väckte stort intresse hos publiken. Även skärgårdsmuseet Pentala, beläget i Esbo skärgård, nådde sitt nya rekord, det vill säga 21 554 besökare under sommaren 2022.

KAMUs digitala tjänster har utvecklats under året och de användes mer än tidigare. De populäraste tjänsterna var hantverksvideor på KAMUs YouTube-kanal.

Under 2022 avslutades även Esbos kulturmiljöprogram, ESKO, vars mål är att identifiera Esbos värdefulla kulturmiljöer och tillsammans med esboborna och organisationer fundera på vilka möjligheter områdena erbjuder och hur de sköts om och används. Beslutsfattandet och frågor som berör bevarandet av kulturmiljön baserar sig på kulturmiljöprogrammet.

"Museerna har varit populärare än någonsin under 2022. Det kan hända att Glims och Pentala fått ett så stort besökarantal eftersom de är så bra utomhusdestinationer. Även KAMU i Utställningscentret WeeGee, vårt historiska museum i Hagalund, var populärare än tidigare, kanske för att museer är enkla resmål att besöka på egen hand eller tillsammans med vänner. Dessutom tillförde WeeGees Mauri Kunnas-utställning och EMMAs Kakkonen Collection nya kunder till KAMU, och den tredje populäraste museikortsdestinationen i Finland var WeeGee”, säger KAMUs museichef Maarit Henttonen.

Under året har KAMU även utvecklat nya, gemensamma verksamhetsformer tillsammans med stadsborna, så att stadsborna får vara med och utveckla våra tjänster. Under år 2022 startade Kampparit, en grupp av museikunder och frivilliga, som tillsammans med KAMUs personal ska utveckla museets verksamhet. I enlighet med den uppdaterade strategin är KAMU alla esbobors museum, som berättar om det förflutna samtidigt som det påverkar och skapar en hållbar framtid tillsammans med esboborna.

Esbo centrum