Esbo stad ordnar ett infotillfälle den 19.1 om att delta i upphandlingen för Esbos hobbystig

13.1.2023 13.39Uppdaterad: 17.1.2023 13.13

Esbos hobbystig ordnar hobbyverksamhet med låg tröskel för elever i årskurs 3-9 på den egna skolan, i skolan närhet eller virtuellt och den sker alltid i anslutning till skoldagen. Vid infotillfället den 19.1.2023 berättar vi om hur ni kan bli en av Esbos hobbystigs tjänsteleverantörer och hur upphandlingsprocessen ser ut.

Esbo stad har skapat ett dynamiskt leverantörsregister av tjänsteproducenter som skapar innehåll för Esbos hobbystig. Upphandlingsprocessen sker i två steg där del ett är att ansluta sig till leverantörsregistret. Det dynamiska leverantörsregistret öppnas upp för nya tjänsteleverantörer i februari-mars 2023. Om ni inte ännu är med i Esbos hobbystigs leverantörsregister så är det här infotillfället er chans att höra mer om vad det innebär och hur ni blir en av dem som får producera avgiftsfria hobbyer för barn och unga i Esbo. Infotillfället hålls den 19.1.2023 klockan 10.00-11.00 på Teams.

Genom Esbos hobbystig blir ni en del av ett nätverk av tjänsteproducenter och er egen verksamhet får synlighet och nya utövare och ni betalt för arbetet ni gör.

Mer om Esbos hobbystig hittar ni på Hobbystigens webbsidor.

Informationstillfälle för intresserade tjänsteproducenter

Välkommen till infotillfället den 19.1.2023 klockan 10.00-11.00 på Teams. Länken till mötet skickas till alla som anmält sig på förhand. Anmälan görs via länken här nedanför.

Länk till anmälningsblanketten(extern länk)

Infotillfället spelas in och länken till inspelningen delas till de som anmält sig.

På infotillfället berättas det om hur man ansöker om att bli en tjänsteproducent för Esbos Hobbystig och hur upphandlingsprocessen ser ut. Specialsakkunnig Taiju Kiesilä berättar om Esbos Hobbystig och specialsakkunnig Elina Railamaa om upphandlingsprocessen. Vi svarar också på de frågor som kommit in på förhand och på de som kommer in under tillfället. Om ni redan nu har frågor kan ni mejla dem till harrastuspolku@espoo.fi  

Observera att infotillfället hålls på finska.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Hobbystigen i Esbo förverkligar undervisnings- och kulturministeriets Finlandsmodell för hobbyverksamhet i Esbo. 

Målet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är att främja barns och ungas välbefinnande genom att göra det möjligt för alla barn och unga att, i samband med skoldagen, utöva en hobby som de gillar och som är avgiftsfri. Utbudet av hobbyer väljs utifrån barn och ungas önskemål. Verksamhetsmodellen planeras, utarbetas och testas tillsammans med aktörer som ordnar hobbyaktiviteter.  

På webbplatsen för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet(extern länk) finns mycket användbar information för tjänsteleverantörer (på finska).  

Hela Esbo