Busslinjerna i Stor-Esboviken och Stor-Köklax förnyas

27.1.2023 10.50

Helsingforsregionens trafik (HRT) förnyar busslinjerna i Stor-Esboviken och Stor-Köklax. Ändringarna träder i kraft måndagen den 6 februari.

Största delen av linjerna i Stor-Esboviken som kör till Mattby börjar köra till Esbovikens nya bussterminal. Det kommer fler tvärgående bussförbindelser mellan metrostationerna och Köklax järnvägsstation. Allt fler busslinjer i västra Esbo är i båda ändarna anslutna till spårtrafikens stamnät och kollektivtrafiken i området blir alltmer nätverksliknande. Närmare information om ändringarna finns på HRT:s webbplats.(extern länk)

De nya busslinjernas rutter och tidtabeller finns också i HRT:s Reseplanerare. Information om ändringar i busstrafiken finns i HRT:s infotidning som delas ut till alla hushåll i Stora Esboviken och Stora Köklax i månadsskiftet januari-februari.

Ändringarna beror på att HRT uppdaterar busslinjerna i västra Esbo så att de är kompatibla med metrons nya avsnitt Mattby–Stensvik.

EsbovikenKöklax