Att bygga högtalare av återvinningsmaterial inspirerade till praktiskt arbete

26.1.2023 14.08
Delar av återvinningshögtalaren ligger på bordet.
Workshoppen Bygg en högtalare av återvinningsmaterial ordnades i Hagalunds bibliotek den 26 november 2022.Bild: Margit Lindholm

Esbo stad genomför tillsammans med sex olika företag försök som främjar en grön övergång, ett av försöken är RD Physics Oy:s högtalarworkshoppar för konsumenter. I försöken främjas utsläppsfria produkter och tjänster som sparar på naturresurserna eller främjar den biologiska mångfalden.

I november-december 2022 ordnades två workshoppar i biblioteken i Hagalund och Otnäs där deltagarna fick bygga högtalare av komponenter från gamla högtalare och återvunnen plast. I försöken kartlades invånarnas intresse för återvinning av material. ”Deltagarna var mycket intresserade av komponenternas ursprung och materialets miljövänlighet”, berättar Kim-Niklas Antin från RD Physics som hållit i workshoppen. Komponenterna avlägsnades från gamla högtalare och skalet skrevs ut i 3D av PLA-plast. Målet med försöken med högtalarworkshoppar är att öka återvinningen av de stora magneterna och de sällsynta jordmetallerna som finns inuti högtalare. Materialets återvinningsgrad för de tillverkade högtalarna är upp till 96 %.

Workshopparna var givande och deltagarna fick erfara upplevelser av framgång. En cirkulärekonomisk produkt kan uppstå genom ett eget handavtryck: ”När man köper en ny produkt är uppkomsthistorien oklar, men vid återtillverkning är varje högtalare unik och det finns en historia bakom den. Att deltagarna själva fick sätta ihop sina högtalare ökade ytterligare det personliga bandet och i workshopparna såg man väldigt koncentrerade miner när deltagarna strävade efter ett så perfekt slutresultat som möjligt för sin egen högtalare”, berättar Antin från RD Physics

Ett omsorgsfullt arbete belönas, för när den första låten spelades upp spred sig ett leende på deltagarnas läppar - man kan skapa vackert klingande högtalare av återvinningskomponenter och det är dessutom en rolig upplevelse!Bild: Margit Lindholm

”Genom demonstrationen ville vi öka invånarnas uppfattning om cirkulär ekonomi och samtidigt fick företaget möjlighet att testa sitt koncept”, berättar specialisten Veli-Pekka Korhonen vid Kompetenscentret för hållbar utveckling i Esbo stad.

Demonstrationen av en grön övergång är en del av Utvecklingsmiljöer för hållbar tillväxt (KETO) projekt. Projektet genomförs i samarbete med Esbo stad, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Aalto-universitetet och utbildningssamkommunen Omnia. Projektet finansieras av Europeiska unionen REACT-EU ERUF och är en del av Europeiska unionens svar på covid-19-pandemin.

  • Hållbar utveckling
  • Företagande