Upphandlingen av kulturtjänster för barn och unga samt för äldre förnyas – vad borde du veta?

7.12.2022 9.15

Esbo stad förnyar upphandlingen av verksamhetsmodellerna Kulturspaningen, kulturstigen KULPS, kulturstigen på andra stadiet och Kulturkedjan för äldre.

Vid upphandlingen som nu är under beredning tillämpas ett dynamiskt leverantörsregister. Syftet med förnyelsen av upphandlingen är att effektivisera användningen av offentliga medel och främja högklassiga, innovativa och hållbara upphandlingar. Dessutom möjliggör upphandlingsmodellen att företag och sammanslutningar på lika villkor kan delta i produktion av kulturpedagogik och kulturtjänster för äldre. Målet är att vi, i och med upphandlingsmodellen, i fortsättningen ska kunna erbjuda barn, unga och äldre allt mångsidigare och högklassigare tjänster. 

Upphandlingen

Upphandlingen sker i två faser. Först ska tjänsteproducenten ansöka om att få delta i det dynamiska leverantörsregistret. Sedan har de tjänsteproducenter som godkänts i leverantörsregistret möjlighet att erbjuda tjänster som är riktade till målgrupper inom kulturpedagogik och till äldre. Anbudsförfrågningar om ordnande av tjänster kommer i fortsättningen att skickas endast till dem som har godkänts i leverantörsregistret, och anbud tas inte emot på något annat sätt.

Avsikten är att begäran om att delta i leverantörsregistret publiceras på webbplatsen Hankintailmoitukset.fi (www.hilma.fi(extern länk)) i månadsskiftet januari–februari. Vi rekommenderar att ni loggar in i tjänsten redan i förväg och bevakar sökordet kulttuuri i upphandlingsannonserna. Begäran publiceras endast på finska.

Informationen

Det lönar sig för din sammanslutning eller ditt företag att ansluta sig till e-postlistan ”Taiteen ja kulttuurin palveluiden hankinta lapsille sekä ikäihmisille”. Om du vill ansluta dig till listan, skicka e-post till adressen loviisa.kuzay@espoo.fi(extern länk). Vi delar med oss av information om tidtabellen för upphandlingen till dem som är på listan per e-post och meddelar när begäran om deltagande har publicerats. 

I slutet av oktober ordnade vi ett informationsmöte om föremålet för upphandlingen och det tekniska genomförandet av upphandlingen. Du kan se inspelningen via den här länken(extern länk).

Om du har frågor eller kommentarer om upphandlingen, kan du kontakta oss per telefon eller e-post innan begäran om deltagande publiceras. 

Kontaktuppgifter i frågor som gäller upphandlingens innehåll

Elina Harlas

Specialsakkunnig, kulturpedagogik och kulturinnehåll på andra stadiet040 552 8634

Elina Pulli

Specialsakkunnig, kulturtjänster för äldre046 877 3888

Sanja Honkanen Skoog

Specialsakkunnig, Svenska bildningstjänster040 507 2156

Kontaktuppgifter i tekniska ärenden inom upphandlingen

Elina Railamaa

Specialsakkunnig, upphandling