Esbo utvecklar Kera stadsmodell

23.12.2022 10.28Uppdaterad: 23.12.2022 12.42
Läget för hallarna i Kera och planen för det nya bostadsområdet enligt stadsmodellen.

Esbo producerar en internationellt högklassig 3D-stadsmodell som en del av stadens produktion av geodatamaterial. Stadsmodellen främjar hanteringen av stadens funktioner samt planering och byggande. Den högklassiga stadsmodellen i Esbo utnyttjas nu också för stadsutvecklingsområdet i Kera, där man söker nya sätt att utnyttja och använda stadsmodellen.

I en undersökning som Singapore universitet publicerade hösten 2022 placerade sig Esbos 3D-stadsmodell som den tredje bästa stadsmodellen. I undersökningen utvärderades 40 stadsmodeller runt om i världen med hjälp av 3D City Index modellen. Nu utnyttjas Esbos stadsmodell även i Kera, som är ett av Esbos utvecklingsområden.

3D-stadsmodellen av Kera ger nya möjligheter att hantera planeringen och byggandet i området. Med hjälp av modellen kan man regionalt beräkna och visualisera bland annat kostnader och växthusgasutsläpp samt bedöma de totala konsekvenserna av planerna för olika alternativ. Den digitala plattformen erbjuder också möjligheter att öka delaktigheten och interaktionen bland stadsbor och samarbetspartner.

Kera stadsmodell fungerar som en digital plattform för utvecklingsgemenskapen

Kera stadsmodell utvecklas i samarbete med stadsmiljösektorn i Esbo som en del av Utvecklingsmiljöer för hållbar tillväxt (KETO)-projektet. Kera stadsmodell stöder främjandet av planering som baserar sig på datamodeller i Esbo.

Kera stadsmodell gör det möjligt att importera olika informationsinnehåll till plattformen från olika informationskällor via ett öppet gränssnitt. Uppgifter kan hämtas till exempel från kartmaterial och gatu- eller parkplaner. I Kera stadsmodell kan man också integrera bygg- och infrastrukturdatamodeller i olika filformat som byggherrar och planerare tagit fram samt material från punktmoln.

Kera genomgår ständiga förändringar och är därför en utmärkt utvecklingsmiljö. I Kera kan aktörer av olika storlek och med olika bakgrund utveckla, undersöka, introducera och ta i bruk rena och intelligenta stadslösningar.

"I regionala utvecklingsprojekt är det ytterst viktigt att samarbeta och utveckla tillsammans för att undvika informationsavbrott och missförstånd. Att genomföra projekten på ett ekonomiskt förnuftigt sätt och enligt en effektiv tidtabell förutsätter gott förtroende och gemensam informationshantering ", säger Pekka Vikkula, projektchef för Kera vid Esbo stad.

Stadsmodellens produktion

Esbo stadsteknikcentral upprätthåller cityGML 2.0 standardenlig 3D-stadsmodell för hela Esbo som en del av det dagliga underhållet av geodatamaterial. Stadsmodellen uppdateras samtidigt som geografisk information som mätts i terrängen eller som baserar sig på annat mätbart material uppdateras.

"Jag tror starkt att man genom att utnyttja vårt material genast i början av planeringsarbetet sparar tid och pengar. Att flytta det aktuella läget för terrängen och den byggda miljön som produceras i stadens lagstadgade kärnprocess till planeringsbordet säkerställs ett planeringsarbete som uppfyller kvalitetskriterierna", kommenterar Esbo stads utvecklingsingenjör Ari Purhonen.

Esbos 3D-modell fungerar som utgångspunkt för stadsplaneringen och kan användas av alla planerare. Mer information om stadsmodellen i nyheten om Esbo stads 3D-stadsmodell i karttjänsten samt i Esbos material om stadsmodellen(extern länk) (delvis på finska).

 

Utvecklingsmiljöer för hållbar tillväxt (KETO) utvecklar samarbetet mellan företag, läroanstalter och forskningsorganisationer samt tar fram konkreta utvecklingsmiljöer för att främja digitalisering och grön omställning. Projektet genomförs av Esbo stad, VTT, Aalto-universitetet och Omnia i samarbete med flera partnerföretag. Projektet finansieras av Europeiska unionen REACT-EU ERUF och är en del av Europeiska unionens svar på covid-19-pandemin.
  • Hållbar utveckling
  • Stadsutveckling
Alberga