Tryggare kulturupplevelser för alla - Esbo stad utreder vad invånarna tycker om evenemang och kulturtjänster

21.11.2022 12.30

Vi inom Esbo kulturtjänster vill att Esbo stads kulturlokaler och kulturtjänster ska vara trygga. Vi utvecklar lokalernas och tjänsternas trygghet, eftersom vi vill betjäna alla våra kunder jämlikt.

Hjälp oss att utveckla kulturtjänsternas trygghet och svara på enkäten. Det tar cirka 5–10 minuter att svara på frågorna. Du kan svara på enkäten fram till den 2 december kl. 12.00. Din åsikt och dina erfarenheter är viktiga för oss. Med hjälp av dem kan vi utveckla våra tjänster i rätt riktning. Svaren är konfidentiella.

Vi använder resultaten från enkäten när vi utvecklar principerna för tryggare lokaler inom kulturtjänsterna i Esbo, det vill säga anvisningar för hur människorna bör bete sig så att det är tryggt att delta i evenemang och vistas i lokalerna. Anvisningen för tryggare lokaler inom Esbo kulturtjänster blir färdig våren 2023.

Vi samlar in tankar och erfarenheter från invånare och kunder också genom gruppintervjuer och arbetsgrupper.
Vill du delta förutom i denna enkät också i en gruppintervju eller arbetsgrupp? Anmäl dig till en intervju eller arbetsgrupp i slutet av enkäten.

Starta enkäten och klicka på denna länk.(extern länk)