Trafikledsverket stänger Mankbys plankorsning

24.11.2022 7.33
Karta över omvägar i Mankby.
De nya övergångsställena för gång- och cykeltrafik visas på kartan.Bild: Trafikledsverket

Trafikledsverket stänger plankorsningen vid den gamla hållplatsen i Mankby i månadsskiftet november-december. Den populära förbindelsen för gång- och cykeltrafik stängs redan under vecka 47.

Med motorfordon har det inte varit möjligt att korsa banan på flera år. Plankorsningen har under de senaste åren betjänat gång- och cykeltrafiken mellan Köklax och Glasdalen. Den har också varit en populär väg till Esbovikens naturskyddsområde.

Plankorsningen har upprepade gånger utsatts för vandalism. Det tekniskt föråldrade systemet har orsakat kontinuerliga störningar för tågtrafiken. Enligt Trafikledsverket blir trafiken på Kustbanan smidigare och säkrare när plankorsningen stängs.

Härefter ligger de närmaste gång- och cykelvägarna över banan västerut i Bobäck (plankorsning) och i Masaby (underfarter) och österut vid Köklaxleden (underfart) och vid Köklax station (underfarter).

De nya övergångsställena för gång- och cykeltrafik visas på kartan. På platsen placeras också skyltar.

 

Köklax