Väylävirasto poistaa käytöstä Mankin tasoristeyksen

14.11.2022 10.02
Kartta Mankin tasoristeyksen kiertoteistä.
Kävelyn ja pyöräilyn uudet reitit näkyvät kartalla.Kuva: Väylävirasto

Väylävirasto sulkee Mankin entisen seisakkeen kohdalla oleva tasoristeyksen marras-joulukuun vaihteessa. Suosittu jalankulku- ja pyörätieyhteys katkeaa jo viikon 47 aikana.

Moottoriajoneuvoilla radan ylittäminen ei ole ollut mahdollista enää vuosiin. Tasoristeys on palvellut viime vuodet jalankulkua ja pyöräilyä Kauklahden ja Lasilaakson välillä. Reitti on ollut suosittu Lasilaakson luonnonsuojelualueelle kuljettaessa.

Tasoristeykseen on kohdistunut toistuvaa ilkivaltaa. Tekniikaltaan vanhentunut järjestelmä on aiheuttanut jatkuvia häiriöitä junaliikenteelle. Väyläviraston mukaan tasoristeyksen poistaminen edistää rantaradan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Jalankulun ja pyöräilyn lähimmät radan poikki johtavat väylät sijaitsevat poiston jälkeen länteen päin Luomassa (tasoristeys) ja Masalassa (alikulkuja), itään päin puolestaan Kauklahdenväylällä (alikulku) ja Kauklahden asemalla (alikulkuja).

Kävelyn ja pyöräilyn uudet reitit näkyvät kartalla. Opasteet sijoitetaan myös paikan päälle.

Väyläviraston tiedote(ulkoinen linkki) 

Kauklahti