Grattis Viherlaakson lukio 80 år – Esbos äldsta gymnasium satsar på konst och de studerandes goda lärande

25.11.2022 8.49
Studerande på Viherlaakson lukio som fotograferats hösten 2022.

Esbo stad firar 50 år som stad i år, men gymnasiet Viherlaakson lukio har också anledning att festa eftersom det fyller 80 år och den nya gymnasiebyggnaden firas fredagen den 18 november 2022. Under alla årtionden har konsten varit med samt passionen att ordna en bra lärstig, även om staden omkring har förändrats.

Viherlaakson lukio är det äldsta gymnasiet som grundats i Esbo

 

Låt oss ta en titt på de gångna årtiondena.

 

När Grankulla samskola, senare Viherlaakson lukio, grundades 1939 var Esbo en svenskspråkig landsbygdskommun, varifrån de finskspråkiga personer som gick till läroverket var tvungna att resa annanstans, oftast till Helsingfors. Tillväxten av Hagalund och Alberga var först på kommande, och Esbo var mestadels landsbygd.

I jämförelse: År 1940 hade hela Esbo–Grankulla totalt drygt 5 500 finskspråkiga invånare, medan för tillfället studerar cirka 7 000 ungdomar bara på våra gymnasier, varav 550 på Viherlaakson lukio.

 

Undervisningen i Viherlaakso pågick under andra världskriget, men enligt anteckningar i arkivkällorna var studierna ibland oroliga under krigsåren. Efter att man hade slutat fred ansågs bildningen fortfarande så viktig att gemenskapen i Gröndal slog samman sina krafter och byggde en ny skolbyggnad. Planeringen av skolbyggnaden och utarbetandet av ritningarna blev arkitekten Aarne Ervis uppgift. Hans mest kända planeringsarbeten är Hagalunds centrum.

 

På 1940-talet var skolan ännu inte i stadens ägo, så medelsanskaffningen skulle göras på egen hand. Utöver finansieringssvårigheterna fördröjdes byggandet också av en skriande brist på byggmaterial, eftersom det under återbyggnadsåren behövdes många slags infrastruktur och krigsskadestånden krävde en stor del av resurserna. Även bostadsbristen var stor. Man kunde dock bygga skolbyggnaden. Sverige donerade armeringsstål, spikar och rör som behövdes. Det sägs att självaste Alberga gårdsherren Kaarlo af Heurlin skulle ha transporterat stockar från sin gård till skoltomten där de sågades till plankor.

 

Med beaktande av förhållandena på den tiden var det ett litet fenomen att skolbyggnaden blev färdig 1947. Skolan utbyggdes till gymnasium 1948 och 1951 firades de första studenterna.

Viherlaakson lukio är det äldsta gymnasiet som grundats i det nuvarande Esbos område. Under årtiondena har skolbyggnaden fått nya utbyggnadsdelar, och senast fick gymnasiet alldeles nya lokaler 2021. På samma gårdsområde studerar också högstadieeleverna i Viherlaakson koulu.

Viherlaakson lukio nu: Konst syns i Viheris korridorer, verksamhetskultur och undervisning

 

Konsten har varit en väsentlig del av gymnasiets vardag under de alla årtiondena. Konsten syns både i undervisningen och gymnasielokalerna i Viheri.

Man kan komma och se gymnasiets rikliga konstsamling och nya lokaler under gymnasiets öppettider på vardagar. I korridorerna finns verk av kända konstnärer från olika årtionden. Välkommen!

De studerande får fördjupa sig i bildkonstens värld, eftersom Viherlaakson lukio har utöver den allmänna linjen också en högklassig bildkonstlinje. De som studerar i bildkonstlinjen har möjlighet att hitta sina styrkor inom bildkonsten såväl i teknikerna för klassiskt visuellt uttryck som mediernas världar och designens mångsidiga uttryck. I nybyggnaden har man på ett fint sätt beaktat de nya teknikerna inom design, medier och digital konst, såsom Mac- och fotostudior samt laser- och 3D-utskrivningar.

Opiskelijoita Viherlaakson lukion valokuvastudiossa kuvaamassa. Uudistetut tilat tarjoavat mahdollisuuksia monipuoliseen kuvataiteen tekemiseen.

Visste du att?

  • Viherlaakson lukio verkar i nya lokaler som färdigställts 2021. På gården finns fortfarande den skolbyggnad som blev färdig 1947 och där studerar högskoleeleverna i Viherlaakson peruskoulu.
  • Viherlaakson lukio är det äldsta gymnasiet som grundats i Esbo.
  • Under åren 1972–2005 verkade också vuxengymnasiet Viherlaakson aikuislukio i Esbo.
  • För elever i årskurs 9 som är intresserade av att studera på Viherlaakson lukio ordnas introduktionstillfällen den 19 januari 2023 och den 24 januari 2023 klockan 13.30. Dessutom ordnas det på gymnasiet ett kvällstillfälle för ungdomar och deras vårdnadshavare den 30 januari 2023 klockan 18.00.

 

Varmt grattis till Viherlaakson lukio 80 år!

Koulun ensimmäinen nimi oli Kauniaisten yhteiskoulu, ja se oli aikanaan Espoon ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu. Arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema koulurakennus valmistui vuonna 1947 (talo I).
Uusi Viherlaakson lukion rakennus.
  • Gymnasieutbildning
  • Viherlaakson lukio
Alberga