Effektivare kretslopp för plast från Esbo

9.11.2022 6.14Uppdaterad: 10.11.2022 8.06
Plastförpackningar.

De nya avfallshanteringsbestämmelserna förutsätter plastinsamlingskärl för alla bostadshus med fler än 5 lägenheter i Esbo från november 2022. Den nuvarande återvinningsgraden i Finland ska dubbleras fram till 2025.

”Plastens kretslopp och cirkulär ekonomi är viktiga åtgärder för att nå Esbos mål att vara kolneutralt före 2030”, konstaterar projektchef Mia Johansson.

Projektet Plastens berättelse – från skräp till produkt som leds av Johansson främjade plastförpackningars väg till nya återvunna produkter i Esbos skolor. Det nyligen avslutade projektet får snart en fortsättning när det nya projektet All plast ska återvinnas börjar. Esbo stad svarar för samordningen av det gemensamma projektet som förenar Nyland och Päijänne-Tavastland.

”Utöver konsumentförpackningarna vill vi också ta vara på övriga plastflöden så att en allt större mängd av plasten cirkulerar till nytt material” berättar Johansson.

Mindre än en fjärdedel av förpackningsplasten återanvänds.

Plaståtervinningen har börjat senare i Finland än i många andra europeiska länder. Enligt Johansson återvanns 23,7 procent av plastförpackningarna utan pant år 2021.

”Användningen av återvunnen plast ger upphov till 90 procent mindre utsläpp än produktion av nytt plastmaterial. Upp till 95 procent av plastförpackningens värde kastas bort om förpackningen inte återvinns”, berättar Mia Johansson.

Trots nyttan är endast 5 procent av den plast som används i Finland för närvarande återvunnen. I huvudstadsregionen hamnar fortfarande betydande mängder återvinningsbar förpackningsplast i blandavfallet.

EU:s återvinningsmål har nu skrivits in i den finländska lagstiftningen och när det gäller plast ligger ribban högt. Fram till 2025 ska 50 procent av all förpackningsplast kunna utnyttjas i nya plastprodukter.

”Det förutsätter att resultatet av återvinningen förbättras i alla faser, insamling av förpackningar, sortering av dem samt produktion av tillräckligt bra återvunnen plast”.

Avfallshanteringsbestämmelserna ökar insamlingen

I huvudstadsregionen förbättras insamlingstakten av HRM:s nya avfallshanteringsbestämmelser som officiellt träder i kraft 1.1.2022. De förpliktigar varje fastighet med fler än fem bostadslägenheter att ordna ett eget insamlingskärl för plastförpackningar. Även småhus kan beställa ett eget plastinsamlingskärl till sin miljöbod eller använda offentliga plastinsamlingsplatser. Bestämmelserna effektiviserar kretsloppet även i stadens egna fastigheter.

”Separat insamling ska ordnas när det uppstår mer än 5 kg plastförpackningsavfall per vecka i fastigheten.

Johansson gläder sig över att ambitionen inom plaståtervinning är hög i Esbo. Esbo undertecknade redan 2020 den europeiska förbindelsen till cirkulär ekonomi, Circular Cities Declaration, där föregångsstäderna förbinder sig att utnyttja naturresurser på ett hållbart sätt så att det uppstår mycket litet spill eller avfall.

En av tyngdpunkterna i programmet Ett hållbart Esbo är också  tanken om ett Esbo utan avfall. Återvinnningsinformation delas flitigt ut i skolorna och daghemmen i Esbo, eftersom barn och unga är viktiga för att främja återvinning även i hemmen. Även plastmaterialen från den växande stadens byggarbetsplatser vill man utnyttja mycket effektivare än i dag.

”Förutsättningarna för effektiv återvinning av plast är goda i Esbo. Volymerna är stora och i tätbefolkade områden är det lätt att organisera insamling”.

Se Esbos allmänna plaståtervinningsstationer på Servicekartan(extern länk).

 

TEXT: Petja Partanen

Plastens berättelse – från skräp till produkt är Esbo stads och Yrkeshögskolan LAB:s gemensamma projekt som fått finansiering av miljöministeriets försöks- och pilotprojekt för färdplanen för plast. Projektet startade i början av 2021 och fortsättade till slutet av september 2022.

  • Hållbar utveckling