Espoolainen muovi tehokkaampaan kiertoon

9.11.2022 6.01Päivitetty: 10.11.2022 8.03
Muovipakkauksia.

Uuden jätehuoltomääräykset tuovat muovinkeräysastiat kaikkiin yli 5 asunnon espoolaistalouksiin marraskuussa 2022. Suomen nykyinen kierrätysaste pitää kaksinkertaistaa vuoteen 2025 mennessä.

“Muovin kierto ja kiertotalous ovat tärkeitä toimenpiteitä Espoon hiilineutraalisuustavoitteen 2030 saavuttamiseksi”, projektipäällikkö Mia Johansson toteaa.

Johanssonin vetämä Muovin tarina - roskasta tuotteeksi -hanke edisti muovipakkausten matkaa uusiksi kierrätystuotteiksi Espoon kouluissa. Juuri päättynyt hanke saa pian jatkoa, kun uusi Kaikki muovi kiertää -hanke alkaa. Espoon kaupunki vastaa Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueet yhdistävän, yhteisen hankkeen koordinoinnista.

”Haluamme kuluttajapakkausten lisäksi myös muut muovivirrat hyötykäyttöön, jotta entistä isompi määrä muovista kiertää uudeksi materiaaliksi”, Johansson kertoo.

Alle neljännes pakkausmuovista uusiokäyttöön

Muovinkierrätys on Suomessa alkanut jälkijunassa moneen Euroopan maahan verrattuna. Johanssonin mukaan pantittomista muovipakkauksista kiersi meillä uusiokäyttöön vuonna 2021 23,7 prosenttia.

”Kierrätetyn muovin käyttäminen tuottaa 90 prosenttia vähemmän päästöjä kuin uuden muovimateriaalin tuottaminen. Jopa 95 muovipakkauksen arvosta heitetään hukkaan, jos sitä ei kierrätetä”, Mia Johansson kertoo.

Hyödyistä huolimatta vain 5 prosenttia Suomessa käytetystä muovista on tällä hetkellä kierrätettyä. Pääkaupunkiseudulla sekajätteeseen päätyy edelleen huomattavan paljon kierrätyskelpoista pakkausmuovia.

EU:n kierrätystavoite on nyt kirjattu Suomen lainsäädäntöön, ja muovin kohdalla rima on korkealla. Vuoteen 2025 mennessä 50 prosenttia kaikesta pakkausmuovista pitäisi saada hyödynnettyä uusiksi muovituotteiksi.

”Se edellyttää, että kierrätyksen saanto paranee kaikissa vaiheissa, pakkausten keräyksessä, niiden lajittelussa sekä laadultaan riittävän hyvän uusiomuovin tuotannossa.”

Jätehuoltomääräykset vauhdittavat keräystä

Pääkaupunkiseudulla kierrätystahtia parantavat jätehuollosta vastaavan HSY:n uudet jätehuoltomääräykset. jotka astuvat virallisesti voimaan 1.11.2022. Ne velvoittavat jokaisen yli viiden huoneiston kiinteistön järjestämään muovipakkauksille oman keräysastian. Myös pientalot voivat tilata oman muovinkeräysastian jätekatokseensa tai käyttää julkisia muovinkeräyspisteitä. Määräykset tehostavat kierrätystä myös kaupungin omissa kiinteistöissä.

”Erilliskeräys on järjestettävä, kun muovipakkausjätettä syntyy kiinteistössä yli 5 kiloa viikossa.”

Johansson iloitsee, että Espoossa kunnianhimo muovin kierrätyksen suhteen on korkealla. Espoo on jo vuonna 2020 allekirjoittanut Euroopan laajuisen Circular Cities Declaration -kiertotaloussitoumuksen, jossa edelläkävijäkaupungit sitoutuvat käyttämään luonnonvaroja kestävästi, jolloin hukkaa tai jätettä syntyy hyvin vähän.

Yksi Kestävä Espoo -ohjelman painopisteistä on niin ikään ajatus jätteettömästä Espoosta. Kierrätysoppia jaetaan ahkerasti Espoon kouluissa ja päiväkodeissa, sillä lapset ja nuoret ovat tärkeitä kierrätyksen edistäjiä myös kodeissa. Myös kasvavan kaupungin rakennustyömaiden muovimateriaalit halutaan paljon nykyistä tehokkaampaan hyötykäyttöön.

”Edellytykset muovin tehokkaalle uusiokäytölle Espoossa ovat hyvät. Volyymit ovat suuria, ja tiheästi asutuilla alueilla keräyksen organisoiminen on helppoa.”

Katso Espoon julkiset muovinkierrätyspisteet Palvelukartalla(ulkoinen linkki).

 

TEKSTI: Petja Partanen

Muovin tarina – roskasta tuotteeksi on Espoon kaupungin ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, joka sai rahoitusta Ympäristöministeriön Muovitiekartan kokeilu- ja pilotointihankkeen tukiohjelmasta. Hanke alkoi vuoden 2021 alussa ja jatkui syyskuun 2022 loppuun saakka.

  • Kestävä kehitys