Genomförandet av webbplatsen OmaEspoo försenas

27.10.2022 13.39

Esbo stad har sedan 2021 utvecklat en ny e-tjänst, OmaEspoo. Nu ska genomförandet av webbplatsen ta en paus. 

Välfärds- och hälsotjänsterna övergår vid årsskiftet till Västra Nylands välfärdsområde, de digitala tjänsterna inom fostran och lärande utvecklas i projektet DigiOne och Esbo stads kommundatasystem med vilket genomförs till exempel ansvaret för kommunerna enligt markanvändnings- och bygglagen konkurrensutsätts. Alla dessa påverkar betydligt utbudet och genomförandesättet av e-tjänster som kommer till OmaEspoo.  

”Eftersom utvecklingsarbetet pågår i stor utsträckning tar vi en paus och säkerställer att serviceprocesserna säkert är mogna för öppnandet av OmaEspoo. Vi vill bland annat i samarbete med välfärdsområdet säkerställa att e-tjänsten för hälsotjänster som är viktiga för kommunborna blir smidig för ärendehantering med staden och välfärdsområdet”, säger projektchef Veera Vihula.   

Utvecklingen av e-tjänsten fortsätter   

Oavsett pausen i genomförandet av webbplatsen OmaEspoo fortsätter utvecklingen av e-tjänsten.  

I kundtjänsten uppdateras telefon- och växelsystemet till modernare och Esbo.fi-sidorna utvecklas så att information kan lättare hittas. Även delaktigheten ska få nya verktyg under 2023.   

”Vi förbinder oss fortfarande till att utveckla e-tjänsten och webbplatsen OmaEspoo, det vill säga ärendehanteringsportalen. ”Nu är det dock bättre att ännu sansa sig och vänta att vi driver igenom stora förnyelser som påverkar tjänsterna. Tidsplanen för genomförandet kan bedömas på nytt i slutet av 2023”, säger utvecklingschef Piia Wollstén som äger projektet.  

Invånarnas behov utgör även i fortsättningen utgångspunkten för utvecklingen. Du kan ge oss respons på e-tjänsterna esbo.fi/respons(extern länk)    

Mer information 

  • Projektchef Veera Vihula 
  • Utvecklingschef Piia Wollstén 
  • Tjänster
  • E-förvaltningstjänst