Esbo stads byggnadstillsyn beviljar mest bygglov för småhus i Finland

24.10.2022 7.32
Flygfoto över Grundbacka i Esbo.
Småhus har byggts bland annat i Grundbacka.Bild: Olli Urpela

Esbo stads byggnadstillsyn har på 2020-talet beviljat betydligt fler bygglov för villor och parhus än någon annan kommun i Finland.

Esbo stads byggnadstillsyn har på 2020-talet beviljat ett stort antal bygglov för villor och parhus. Enligt Statistikcentralens uppgifter beviljades bygglov för 780 bostäder under tolv månader fram till juni 2022. Det är mycket, för Vanda kom på andra plats med 457 bygglov. 

Antalet bygglov för småhus i Esbo är alltså i en egen klass. Antalet har ökat klart under de senaste två och ett halvt åren, liksom skillnaden till andra städer.  

Esbo stads byggnadstillsyn beviljar också flest bygglov för nybyggnad i huvudstadsregionen. ”Det är inte bar byggloven för småhus som ökat, också räknat våningsyta per invånare har byggloven ökat mest i Esbo i flera års tid”, konstaterar chefen för miljö- och byggnadstillsynscentralen Pasi Timo

”Småhus byggs i synnerhet i Kurtby och Bastvik samt i Grundbacka. Flervåningshus byggs i synnerhet vid spårtrafiken”, berättar bostadschef Anne Savolainen

I januari–september påbörjades byggandet av 3 016 bostäder och 3 900 bostäder fullbordades. Byggandet var livligast i Hagalund, Ängskulla, Finno, Storåkern, Bergans och Knektbro.

  • Stadsutveckling
Hela Esbo