Espoon rakennusvalvonta myöntää eniten pientalojen rakennuslupia Suomessa

24.10.2022 7.25
Ilmakuva Espoon Perusmäestä.
Pientaloja on rakennettu muun muassa Perusmäkeen.Kuva: Olli Urpela

Espoon rakennusvalvonta on myöntänyt 2020-luvulla selvästi enemmän omakoti- ja paritalojen rakennuslupia kuin mikään muu kunta Suomessa.

Espoon rakennusvalvonta on myöntänyt 2020-luvulla runsaasti omakoti- ja paritalojen rakennuslupia. Tilastokeskuksen tietojen mukaan kesäkuuta 2022 edeltävän 12 kuukauden aikana myönnettyjen lupien lukumäärä oli noin 780. Määrä on huomattava, sillä toiseksi eniten lupia myöntäneen Vantaan vastaava luku oli 457. 

Espoon lukumäärät ovat siis omaa luokkaansa, sillä pientalojen lupapäätösten määrä ja ero muihin kaupunkeihin on myös kasvanut selvästi viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana. 

Espoon rakennusvalvonta myöntää myös eniten uudisrakentamisen lupia pääkaupunkiseudulla. ”Espoon kasvua kuvastaa hyvin se, että Espoon rakennusvalvonta on myöntänyt myös eniten kerrosalaa asukasta kohden jo useamman vuoden ajan”, toteaa ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtaja Pasi Timo

”Pientaloasutusta rakentuu Espoossa erityisesti Kurttilan ja Saunaniemen alueille sekä Perusmäkeen, kerrostalorakentamisen keskittyessä etenkin raiteiden varrelle”, kertoo asuntopäällikkö Anne Savolainen

Tammi-syyskuussa Espoossa on alkanut 3 016 asunnon rakentaminen ja valmistunut 3 900 asuntoa. Vilkkainta rakentaminen on ollut Tapiolassa, Niittykummussa, Finnoossa, Suurpellossa, Perkkaalla ja Nihtisillassa.

  • Kaupunkikehitys
Koko Espoo