Arbetsgivarrådgivningen Work in Finland hjälper i frågor som gäller internationell rekrytering

26.10.2022 13.46

Work in Finland är en landsomfattande arbetsgivarrådgivning vid internationell rekrytering och hjälper arbetsgivare som är verksamma i Finland i frågor som rör rekrytering av utländsk arbetskraft.

Experterna inom tjänsten, som lanserades i början av oktober, tillhandahåller aktuell information om myndighetsprocesser, anställning av utländska arbetstagare, uppehållstillstånd och bosättningsrelaterade frågor i en och samma lucka. Experterna har heltäckande kunskaper om hela den process som internationell rekrytering utgör, inklusive de sakhelheter som ska utredas hos flera olika myndigheter.

Arbetsgivarrådgivningen betjänar arbetsgivare per telefon på 0295 016 770 (vardagar kl. 9–15) och per e-post på tyonantajaneuvonta@workinfinland.fi 

Tjänsten är kostnadsfri (enbart lna/mta) och tjänsten erbjuds även på engelska. Arbetsgivarrådgivningen kan kontaktas av arbetstagare inom den privata, offentliga och tredje sektorn, oberoende av bransch och organisationens storlek. Tjänsten är en del av det nationella åtgärdsprogrammet Talent Boost samt den nya organisationsövergripande helheten Work in Finland.

Tjänsten testades i början av hösten som ett pilotprojekt med begränsade öppettider och servicespråk. Under pilotprojektet kontaktades tjänsten till största delen av arbetsgivare som planerade internationell rekrytering för första gången. Merparten av frågorna gällde hela processen vid internationell rekrytering och ärenden som faller inom flera olika myndigheters ansvarsområden. Tjänsten har fått god respons av kunderna – när de arbetsgivare som tagit kontakt under pilotprojektet tillfrågades om hur sannolikt det är att de skulle rekommendera tjänsten på skalan 0–10 var svarens medelvärde 9,6.

Mer information om tjänsten på webbplatsen Suomi.fi(extern länk).

  • Företagande