Work in Finland -työnantajaneuvonta auttaa kansainväliseen rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä

14.10.2022 11.33

Valtakunnallinen Work in Finland -kansainvälisen rekrytoinnin työnantajaneuvonta auttaa Suomessa toimivia työnantajia ulkomaisen työvoiman rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä.

Lokakuun alussa lanseeratun palvelun asiantuntijat tarjoavat ajantasaista tietoa viranomaisprosesseista, ulkomaisen työntekijän palkkaamisesta, oleskeluluvista sekä asettautumiseen liittyvistä asioista yhdeltä luukulta. Asiantuntijoilla on kattava ymmärrys kansainvälisen rekrytoinnin kokonaisprosessista, mukaan lukien useamman eri viranomaisen kanssa selvitettävistä asiakokonaisuuksista.

Työnantajaneuvonta palvelee työnantajia puhelimitse numerossa 0295 016 770 (arkisin klo 9–15) ja sähköpostitse osoitteessa tyonantajaneuvonta@workinfinland.fi 

Palvelu on maksuton (pelkkä pvm/mpm) ja palvelua tarjotaan myös englanniksi. Työnantajaneuvontaan voivat olla yhteydessä työnantajat niin yksityiseltä, julkiselta kuin kolmannelta sektorilta, toimialasta ja organisaation koosta riippumatta. Palvelu on osa kansallista Talent Boost -toimenpideohjelmaa sekä uutta organisaatiorajat ylittävää Work in Finland -kokonaisuutta.

Palvelua pilotoitiin alkusyksystä rajoitetuilla aukioloajoilla ja palvelukielillä. Suurin osa pilotin aikaisista yhteydenotoista tulivat työnantajilta, jotka olivat ensimmäistä kertaa suunnittelemassa kansainvälistä rekrytointia. Valtaosa kysymyksistä koski kansainvälisen rekrytoinnin kokonaisprosessia ja usean eri viranomaisen vastuulle kuuluvia asioista. Palvelu on saanut hyvää asiakaspalautetta – kun pilotin aikana yhteyttä ottaneilta työnantajilta kysyttiin, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat palvelua asteikolla 0–10, vastausten keskiarvo oli 9,6.

Lisätietoja palvelusta Suomi.fi-verkkosivuilla(ulkoinen linkki).

  • Yrittäjyys