Utbyggnaden av Sello sätter igång förnyelsen av Alberga centrum

21.9.2022 9.38Uppdaterad: 21.9.2022 11.05
Illustrationen visar tillbyggnaden av köpcentret Sello.
Illustrationen visar utbyggnaden av köpcentret Sello över bussterminalen, det förnyade Sveaborgstorget och den nya parkeringsanläggningen invid banan. Bild: Arkitektbyrå Helin & Co

Den första fasen av utvecklandet av Alberga centrum startar i och med en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Sello och byggande av en ny parkeringsanläggning. Helheten för med sig nya tjänster till Alberga.

Bussterminalen vid Albergaplatsen söder om banan byggs över, när Finlands till ytan tredje största köpcentrum byggs ut över bussterminalen. Tillbyggnaden omfattar nya service- och affärslokaler på 10 000 kvadratmeter våningsyta samt en trivsam takträdgård inklusive tjänster. Passagerna från bussterminalen till det utbyggda köpcentrumet och parkeringsplatserna byggs så att de är tillgängliga.

-På taket på tillbyggnaden av Sello har en takträdgård och kaféer planerats. Även Sveaborgstorget, som ligger i nivå med Sellos andra våning, förnyas, berättar områdesarkitekt Tiina Piironen vid Esbo stadsplaneringscentral.

Ny parkeringsanläggning ger köpcentrumet fler parkeringsplatser för kunderna

Alldeles invid banan väster om tillbyggnaden av affärslokaler planeras en Rataparkki-parkeringsanläggning med omkring 330 platser. Den nya parkeringsanläggningen ansluts genom en körförbindelse till den kommande tillbyggnaden, den nuvarande takparkeringen och parkeringsanläggningen under jord så att de bildar en effektiv parkeringshelhet, som möjliggör smidig genomfart. Tillbyggnaden av Sello och parkeringsanläggningen sammanjämkas med projektet för Esbo stadsbana, inom vilket stadsbanan mellan Helsingfors och Alberga förlängs till Köklax.

-Förnyelsen ökar Sellos kommersiella dragningskraft och medför förbättringar i fråga om kvalitet för bussterminalens användare, när väntplatserna får skydd mot väder och vind, säger projektledare Mika Rantala

Utvecklingen av Alberga centrum fortsätter norr om banan. Senare under hösten ordnar staden en internationell idétävling i två faser om utvecklingen av Alberga centrum. 

Stadsplaneringsnämnden behandlar förslaget till ändring av detaljplanen för området söder om banan vid sitt sammanträde den 28 september 2022, varefter det går till stadsstyrelsen för godkännande. Planen har varit framlagd för påseende som en del av ändringen av detaljplanen för Alberga centrum.

Läs mer om detaljplanen på https://www.espoo.fi/sv/projekt/utbyggnad-av-kopcentret-sello(extern länk)

  • Planläggning
Alberga