Stadsteatern får lokaler i anslutning till Esbo kulturcentrum

20.9.2022 10.49

Projektplanen för utbyggnaden av Esbo kulturcentrum ska tas upp till behandling i stadsstyrelsen. Tillbyggnaden innebär en ny teatersal, som ersätter Norrskenshallen som Esbo Stadsteater använder i nuläget.

Observationsbilden visar platsen för utbyggnaden av Esbo kulturcenter. Byggnadens arkitektur kommer inte att specificeras förrän senare. Bild: Arkkitehtitoimisto HKP

I tillbyggnaden byggs en teatersal och övningssal med tillhörande lokaler. Läktaren kommer att ha cirka 500 platser och kan vid behov anpassas och utökas. Teatersalen och de tillhörande lokalerna planeras så att de är en permanent del av det nuvarande kulturcentrumet, varvid till exempel entréhallen och olika tjänster för publiken kan användas så effektivt som möjligt.

Målet är att skapa ett trivsamt och harmoniskt stadsrum, som kommer att omges av kontors- och affärslokaler, service samt bostäder.

”Utbyggnaden av kulturcentrumet och planerna för Kulturplatsen skapar förutsättningar för ett levande och attraktivt stadsrum. Dessa är viktiga faktorer som ökar dragningskraften i Hagalund och hela Esbo”, säger stadsmiljödirektör Olli Isotalo.

Därtill utvecklas vägarna för lätt trafik både vid Centralbassängen och Krämarbergsvägen.

Byggandet av tillbyggnaden kan påbörjas vintern 2024 och den nya salen kan tas i bruk hösten 2027.

På basis av de preliminära kalkylerna kommer kostnaderna för tillbyggnaden att ligga på cirka 60 miljoner euro.

Byggandet kan påbörjas vintern 2024 och den nya teatern tas i bruk hösten 2027.

Vi bereder även en detaljplaneändring av miljön kring Kulturplatsen i Hagalund som förutom utbyggnaden av kulturcentrumet även möjliggör nya affärs- och kontorslokaler, service samt bostäder kring platsen.

  • Esbo kulturcentrum
Hagalund