Kunskap och erfarenheter om skog till barn i Esbo i Juvamalmen

15.9.2022 4.26
Barn och vuxna i skogen.
Under skogsveckan för skolelever lär eleverna sig om skogen i den äkta miljön.Bild: Vilma Issakainen, Suomen Metsäyhdistys

Elever lär sig om användning av skogar, skogarnas förmåga att binda kol och om trä som råvara redan i grundskolan. Under skogsveckan för skolelever får femte- och sjätteklassare lära sig om aktuella ämnen vid uppgiftskontroller. Skolelevernas skogsvecka är på gång i Juvamalmen i Esbo.

Skoleleverna får utforska skogarnas mångfald och bekanta sig med olika träprodukter under experters ledning. I programmet ingår också elevernas favoritkontroller genom tiderna, nämligen trädplantering, trädfällning med skogsmaskin och matsäck vid lägerelden.

Skogsveckan erbjuder stadsbarn möjligheter att bekanta sig med skogen samt det arbete som görs och de fritidsaktiviteter som utövas i skogen. Utflyktens teman, såsom hållbar nyttjande av naturresurser och biologisk mångfald, härstammar från lågstadieskolornas läroplan.

Nästan tusen skolelever på skogsstigar

Under veckan får nästan tusen skolelever gå runt en uppgiftsstig med sin klass i skogen. De tillbringar cirka tre timmar på stigen.

– Elevernas feedback är entusiastisk och inspirerande. Ibland har eleverna i förväg varit skeptiska till skogsutflykten, men till slut har utflykten varit till och med roligare än ett besök i en godisfabrik! Skolelevernas favoritgrejer har ofta varit den lättsamma skogsarbetaren, att sätta sin egen planta eller att klappa jakthunden. Även att äta matsäck under regn och en stövel som fastnade i en gyttjig stig har rapporterats som roligaste minnen från utflykten. De trevliga experter som tar hänsyn till elevernas åldersnivå kröner utflykten, säger Anne Turunen, Finska Forstföreningens specialist på ungdomskommunikation.

Skogsveckan för skolelever ordnas för elever i Helsingfors, Esbos och Vandas skolor vartannat år – nu redan för den 21:a gången. Veckan organiseras av ett nätverk av ett tjugotal aktörer under ledning av Finska Forstföreningen. Evenemangets huvudsponsor är Finlands Skogsstiftelse.

Den 21:a skogsveckan för huvudstadsregionens skolelever – Finska Forstföreningen (smy.fi)(extern länk)

 

  • Fostran och lärande
Hela Esbo