Insamlingsbil för farligt avfall besöker Esbo i september

2.9.2022 9.42
Insamlingsbilen är prydd med bilder av exempel på farligt avfall.

Helsingforsregionens miljötjänster HRT ordnar i september en extra insamlingsrunda för farligt avfall i Esbo. Insamlingsbilen besöker Esbo 5–20.9 och stannar på 40 platser. Hållplatserna och tiderna finns på HRT:s webbplats.(extern länk)

Insamlingsrundan innebär en möjlighet att samla in farligt avfall i områden som saknar en fast insamlingspunkt för sådant. Till farligt avfall räknas till exempel målfärger, städkemikalier, lysrör, energisparlampor, aerosoler och nagellack. Läs mer om farligt avfall(extern länk)

Det är inte tillåtet att slänga farligt avfall i blandavfallet eller hälla det i avloppet.

Hela Esbo