Gående mot välbefinnande och ett bättre klimat

4.8.2022 12.44
En man går utanför Dipoli.
Gång kan kombineras med andra färdsätt, såsom resor med kollektivtrafikmedel.Bild: Anna Valli

Gång är naturligt för människan och kompletterar ofta andra färdsätt. Gång är ett hållbart val med tanke på klimatet och hälsan. Trafiken orsakar 35 procent av Esbos växthusgasutsläpp, och därför måste andelen hållbara färdsätt ökas. Vårt mål är att vara koldioxidneutralt före 2030. För persontrafikens del kan man minska utsläppen genom att välja hållbara färdsätt, såsom gång, cykling eller resor med kollektivtrafik.

Gång som en del av arbetsresan    

Det är inte lämpligt för alla att promenera till jobbet, men för många är det möjligt att kombinera olika färdsätt under arbetsresan. En del av resan kan man promenera och resten till exempel åka med kollektivtrafik. Om man stiger av lite före sin egen hållplats kan man lätt öka antalet steg per dag. Varje extra steg främjar hälsan.  

När många ännu fortsätter att jobba på distans åtminstone delvis, kan det hända att vardagsmotionen har minskat, eftersom arbetsresan fallit bort. I stället kan man dock till exempel ordna distansmöten eller telefonsamtal som promenadmöten. För en del kan det passa med en promenad som en del av morgonrutinen före jobbet. Hemvägen från jobbet åtminstone delvis till fots kan i sin tur vara avkopplande och hjälpa en att återhämta sig.      

Promenadrutter och närmiljön lockar till promenader

Vackra havsutsikter öppnar sig längs strandpromenaden.Bild: Tuire Ruokosuo

Det är kort avstånd till naturen från de flesta bostadsområden i Esbo. Närmiljön och grönområden bredvid bostadsområden uppmuntrar många att röra sig. I skogar och längs stigar tränas de små musklena i foten ytterligare. I naturens famn vilar även sinnet och man blir uppiggad. Att promenera i naturen piggar upp och stödjer det psykiska välbefinnandet samt förbättrar kognitiva funktioner, såsom koncentrationsförmågan och minnet.   

Stadens många motions- och friluftsrutter erbjuder utmärkta möjligheter till promenader för olika slags behov. Till exempel på Esbo strandpromenad finns tillgängliga sträckor.  

När man promenerar upplever man staden och den omgivande naturen på nära håll. Närmiljön och dess rekreationsområden erbjuder invånarna platser för fritidsaktiviteter, sociala möten och upplevelser. Man kan bekanta sig med de egna närområdena och dess särdrag i samband med promenader även längs hemstadsstigar. De presenterar stadsdelarnas historia och nuläge, natur, kultur och betydande personligheter i området längs de promenadrutter som sammanställts på kartan.  

På servicekartan för huvudstadsregionen(extern länk) finns också rutter av olika längd för motion och promenader på olika håll i Esbo. 

Utflykter och promenadevenemang för både barn och vuxna 

Esbo stad ordnar många olika evenemang som genomförs som promenader. Man kan bekanta sig med stadens naturobjekt till exempel under guidade naturutflykter. Naturens hus Villa Elfvik ordnar naturutflykter för hela familjen som ger glädje och information om naturen även för familjens minsta, till exempel genom att bekanta sig med skogen eller insekternas värld. Utflykterna sker på barnens villkor och inbegriper en matpaus. 

För seniorer ordnas också promenader i köpcenter och historiepromenader som kombinerar motion, möten med människor och att lära sig nytt. 

Planpromenader som presenterar stadsdelens detaljplaner för gång på ort och ställe har ordnats i många olika bostadsområden i Esbo. Vid tillställningarna har invånarna möjlighet att fråga och diskutera planförslaget för det egna närområdet med stadens experter. 

  • Klimat
  • Hållbar utveckling
Hela Esbo