Utflykterna har olika teman. De startar i juni och september varje söndag kl. 10.30 på Villa Elfviks gård.

Kontaktuppgifter och tjänster