Esbo 50 år-jubileumslunch i daghem, skolor och gymnasier 24.8.

8.8.2022 10.01
På självständighetsdagens firande.
Bild: Taru Turpeinen

I år har det gått 50 år sedan Esbo blev en stad, och vi har en hel jubileumsvecka kring den traditionella Esbodagen. Under jubileumsveckan bjuder vi in barn och unga på en speciell lunch i daghem, skolor och gymnasier onsdagen den 24 augusti 2022.

Esbo har en lång och intressant historia: Första gången Esbo nämns i skrift är på 1400-talet, och senare på 1400-talet blev Esbo en självständig kyrksocken och församling. Esbo köping blev stad år 1972.

Barn och unga kan, om de så önskar, klä sig fint eller på något annat sätt för jubileumslunchen. Verksamhetsenheterna kan också uppmärksamma jubileumsveckan på andra sätt, till exempel genom att diskutera hemstaden med barn och unga. 

Mer information om jubileumsåret Esbo 50 år som stad: https://www.espoo.fi/sv/dags-att-fira-esbo-fyller-50-ar-som-stad(extern länk).

Du kan följa jubileumsårets inlägg eller göra egna inlägg med hashtaggarna #EspooJuhlii, #72Espoo22, #EsboFirar, #72Esbo22, #EspooCelebrates och #72Espoo22.

  • Grundskola
  • Småbarnspedagogik
  • Gymnasieutbildning