Esbos andra familjecenter öppnas i Ängskulla 2023

3.7.2022 22.00

Det nya familjecentret i Ängskulla samlar tjänster för barnfamiljer i Mattbys, Olars, Hagalunds och Esbovikens storområden i samma byggnad. Vid ombyggnaden av den byggnad som ska hysa familjecentret satsar man särskilt på lokalernas funktion och trivsel. Lokalerna blir färdiga hösten 2023.

Familjecentrets adress blir Ängsporten 4, mellan Västerleden och Ängskullas metrostation. Man kommer alltså bra dit med kollektivtrafik. Till familjecentret flyttar Hagalunds mödra- och barnrådgivning, habiliteringstjänster för barn, familjerådgivning, familjesocialarbete, en barnpsykiatrisk enhet och barnskydd.

Familjecentret blir det andra i Esbo. Det första familjecentret samlar redan tjänster för barnfamiljer i Esbo centrums storområde i samma byggnad. På familjecentret i Ängskulla kommer det att jobba ungefär 190 personer.

– Familjecenter inrättas i hela Esbo och Västra Nyland. På familjecentret får vi bättre lokaler för arbete och mötena med våra klienter. Familjerna erbjuds mera täckande tjänster, medan personalen erbjuds bättre lokaler för multiprofessionellt arbete, säger Esbo stads direktör för familje- och socialtjänster Mari Ahlström.

Den byggnad som ska hysa familjecentret renoveras och det byggs en ny, modern entréhall. Familjecentret kommer att hålla till på andra våningen. Lokalerna planeras och byggs så att de motsvarar familjetjänsternas behov och stöder de anställdas samarbete. Familjerna får de tjänster de behöver med låg tröskel under samma tak.

Staden har ingått ett hyresavtal på 15 år med HGR Property Partners Oy som utvecklar fastigheten. I planeringen deltar arkitektbyrån PES-Arkkitehdit Oy och entreprenör är NCC. Målet är att familjecentret öppnas hösten 2023.

– Det är fint att vi kan bygga trivsamma och trygga lokaler för barn, familjer och anställda på familjecentret. I lokalerna planeras mottagningsrum och rum för grupparbete av olika storlek samt ljusa allmänna lokaler med utsikt över trädgården. Vid planeringen av lokalerna utnyttjas också erfarenheterna av familjecentret i Esbo centrum, för att lokalerna ska vara de bästa möjliga för användarna, konstaterar Ilkka Mäkelä, fastighetsutvecklingsdirektör på HGR Property Partners Oy.

Mer information:

Mari Ahlström
direktör för familje- och socialtjänster, Esbo stad
beredningsdirektör, Västra Nylands välfärdsområde
tfn +358 43 8256658
mari.ahlstrom@esbo.fi

Ilkka Mäkelä
fastighetsutvecklingsdirektör, HGR Property Partners Oy
tfn +358 45 3529446
ilkka.makela@hgrpp.fi

Familjecentret samlar tjänster för barn, unga och familjer under samma tak. Från 1.1.2023 ordnas social- och hälsovården av Västra Nylands välfärdsområde. Mer information om familjecentrets tjänster finns på Esbo stads webbplats.

Illustration av hur byggnaden ser ut när den är färdig: en grå byggnad med två våningar och en fasad av glas. Trapporna leder till entrén med adressen Ängsporten 4. Framför byggnader har det planterats träd och blommor.
  • Familjecenter
  • Mödra- och barnrådgivning