Välkommen till skogsstigen!

7.6.2022 9.24
Skogsstigen i Centralparken II
Skogsstigen i Centralparken II

Kom och lär dig om Esbo stads skogsvård på skogsstigen som följer gångvägar i Centralparken II. I Esbo karttjänst(extern länk) finns kontroller för skogsstigen. Det finns tolv kontroller längs stigen. På varje kontroll finns en fråga om skog eller en uppgift där vi berättar om hur vi sköter stadens skog.

Ha en trevlig stund i skogen!

Läs mer om skötsel av våra skogar.

  • Natur
Hela Esbo