Uppstartsföretag utvecklas genom problemtest

3.6.2022 8.09Uppdaterad: 6.6.2022 10.02

Ofta tänker man på uppstartsverksamhet endast som affärsverksamhet som är i startgroparna och ansöker om finansiering. Den avgörande skillnaden gentemot en traditionell affärsverksamhetsmodell är dock någon annan.

  • I traditionell affärsverksamhet planerar man verksamhetsmodellen och till vilken kundkrets man vill sälja sin produkt eller tjänst. Verksamheten startas upp med intäkterna från affärsverksamheten.
  • Vid uppstartsverksamhet börjar man ur problemlösningsperspektivet. Man vrider och vänder på det identifierade problemet, testar och utvecklar modellen med små steg så länge tills man anser att lösningen på problemet leder till lönsam affärsverksamhet. Testrundorna är snabba och problemformuleringen kan ändras radikalt under dem.

I BE-studion berättar Nea Harjanne, vd för accelerator Kiuas, steg för steg om modellen som används för att utveckla uppstartsidéen till affärsverksamhet.

Harjanne betonar att uppstartssamarbetet framskrider med mycket små steg, där man testar och ändrar sin hypotes utifrån resultaten upp till tjugo gånger innan man börjar närma sig en lösning. Som utgångspunkt måste en problemformulering som till slut blir affärsverksamhet vara en smärtpunkt för så många som möjligt och det måste gå att bygga upp lönsam affärsverksamhet genom att lösa den. Ofta blir man tvungen att konstatera att idéen är välgrundad, men att något saknas.

För uppstartsföretag är det typiskt att vid sidan om att kristallisera problemet, också söka samarbetspartner som stöd för det egna kompetensområdet som inför nödvändigt kunnande i teamet.

Business Espoo hjälper på vägen framåt

Nätverket Business Espoo ger kostnadsfri rådgivning till företagare i Esbo och till dem som vill bli företagare i frågor kring grundandet av ett uppstartsföretag och många andra frågor. Business Espoos medlemmar Esbo stad, Enter Espoo, Företagarna i Esbo, Helsingforsregionens handelskammare, Omnia, Nylands arbets- och näringsbyrå och FöretagsEsbo betjänar dig enligt principen för en lucka.

Kontakta nätverket Business Espoo:

Telefon: 050 513 0321
E-post: info@businessespoo.fi 
Adress: Otsvängen 5 A, 02150 Esbo

Blev du intresserad: Business Espoo(extern länk)

  • Företagande
  • Sysselsättning