Servicetorget i Iso Omena erbjuder organisationer ett eget utrymme där de kan presentera sin verksamhet

3.6.2022 9.51

Servicetorget i Iso Omena ligger i Finlands näst livligaste köpcentrum, Iso Omena i Mattby. Goda trafikförbindelser och flera tjänster under samma tak lockar som bäst över 4 000 besökare till Servicetorget varje dag. Servicetorget är sålunda ett utmärkt ställe för organisationer att nå Esbobor.

”Vi har reserverat ett avsnitt av en våra korridorer till att användas av organisationer, då vi vill synliggöra deras viktiga arbete och hjälpa dem få fler människor till sin verksamhet. Organisationerna har en betydande roll i att stödja välbefinnandet hos Esboborna, till exempel vid sidan av de offentliga tjänsterna på Servicetorget”, berättar Hanna Kautto, chef för kundtjänster.

Korridoren för organisationer ligger vid gången framför hälsostationen, nära mental- och missbruksvården och FPA. Utrymmet har plats för tre organisationer och deras utställningsbord. De kan låna ett hopfällbart bord gratis från Servicetorget.

Utrymmet har också plats för konst- och fotografiutställningar, men arrangören måste hämta med sig egna stativ. Utställningarna måste vara lämpliga för offentliga platser och för alla åldrar.

Så här får du plats i korridoren för organisationer

Om du är intresserad av att boka plats åt din organisation i korridoren, skicka e-post till: isoomena.palvelutori@espoo.fi

Bekanta dig på förhand med arrangörens anvisningar.

Servicetorget erbjuder 12 offentliga tjänster inom service-, kultur- och hälsosektorn. Mer information om tjänsterna finns på webbplatsen för Servicetorget i Iso Omena.

Välkommen till Servicetorget – bland folket!

Organisationer kan presentera sin verksamhet i en av korridorerna.
  • Servicetorgen
Mattby