Se till att du har svalt inomhus och ta hand om dig själv och dina närstående när det är hett

29.6.2022 13.22

Det heta vädret fortsätter i Esbo och i hela Finland. Höga temperaturer kan vara en hälsorisk för vem som helst om man inte skyddar sig tillräckligt mot hettan.

Äldre personer, kroniskt sjuka samt spädbarn och små barn är dock särskilt utsatta för hälsorisker som orsakas av värmeböljor. Graviditet och arbete eller sport under varma förhållanden ökar också känsligheten för negativa effekter.

På Institutet för hälsa och välfärds webbplats finns goda tips om hur man kan skydda sig mot hetta.(extern länk)

Ta hand om dina närstående

Håll kontakt dagligen med släktingar, vänner och grannar som bor ensamma och hjälp dem vid behov att skydda sig mot hettan. I synnerhet äldre personer, personer med kroniska sjukdomar och personer med nedsatt funktionsförmåga kan behöva hjälp. Läs mer på Institutet för hälsa och välfärds webbplats(extern länk).

Identifiera symptomen på värmerelaterade sjukdomar och handla enligt anvisningarna

Vätske- och saltbrist som utvecklas till följd av hetta och svettning kan orsaka värmesjukdomar av olika grad. På Institutet för hälsa och välfärds webbplats finns information om symptom och behandling av värmesjukdomar.(extern länk)

  • Hälsostation
  • Mödra- och barnrådgivning
  • Stöd i vardagen