KulturEsbo samarbetar med Helsingfors Pride

8.6.2022 9.00

KulturEsbo är officiell samarbetspartner till Helsingfors Pride 2022. Helsingfors Pride är Finlands mest inflytelserika människorätts- och kulturevenemang, som för samman människor och ger plats för regnbågens alla färger.

”Jag är jätteglad över att vi kan bidra till att göra kulturlivet i Esbo mer jämlikt och inkluderande”, säger kulturdirektör Susanna Tommila.

Enligt värderingarna och verksamhetsprinciperna i Berättelsen om Esbo ska Esbo vara rättvist. Kulturtjänsternas partnerskap baserar sig också på denna princip.

”Samtidigt måste man också erkänna öppet att vi inte är färdiga. Vi är medvetna om att vi måste arbeta för att köns- och sexuella minoriteter ska känna sig trygga i alla våra lokaler och vid alla våra evenemang”, säger Tommila.

Som en del av partnerskapssamarbetet med Helsingfors Pride utbildas anställda inom kulturtjänsterna i mångfalds- och jämlikhetsteman. Resultatenheten för kultur kommer också att ta i bruk principerna för tryggare rum under 2022.

Olika verksamhetsställen inom kulturbranschen flaggar med regnbågsflaggor under Prideveckan.

Till resultatenheten för kultur hör KAMU Esbo stadsmuseum, stadsbiblioteket, stadsorkestern Tapiola Sinfonietta, evenemangs- och kulturtjänsterna samt tjänsterna för främjande av kultur.

Följ KulturEsbos innehåll under Prideveckan på: kulturesbo.fi

Webbplats för Helsingfors Pride: pride.fi(extern länk)