Gräsplaner förändras till ängar runtom i staden

Publicerad: 8.6.2022 9.28
Blommor och gräs.
ÄngsblommorBild: ProAgria

Esbo stad förändrar gräsområden till ängar på fem ställen under sommaren 2022. Genom detta blir stadsnaturen mer mångformig och antalet olika växtarter och organismer ökar.

På de ställen där gräsplaner förändras till ängar har gräsplanen inte använts mycket, den har vuxit på en olämplig plats eller området har goda förutsättningar att växa till en äng.

De nya ängarna finns i Aspelinsparken, i Mattängen, i Träskända vid Träskändavägen samt i Fantsby i slänten vid Gamla Nissvägen och Stadsträdgården.  Vid ängarna har staden placerat skyltar med information om varför områdena som tidigare har skötts som gräsplaner inte längre sköts så mycket utan får bli ängar. Det vanligaste sättet att sköta en äng är att utföra en slåtterkrossning 1–2 gånger under vegetationsperioden.

Stadens grönområden är viktiga för invånarna och de lokala ekosystemen. Målet med skötseln av ängar i Esbo är att sköta dem så att deras särdrag framhävs. Samtidigt möjliggörs en mångsidig rekreationsanvändning för det ökande invånarantalet.

Hela Esbo