Esbo stads funktionshinderservice publicerar en serviceguide

10.6.2022 8.45Uppdaterad: 21.6.2022 11.52

En ny Serviceguide(extern länk) för Esbo stads funktionhinderservice(extern länk) har publicerats. I guiden berättar vi om de tjänster som funktionshinderservicen erbjuder, vilka situationer tjänsterna är avsedda för och hur klienter kan söka dem. Vi beskriver Esbo stads funktionshinderservice och lyfter också fram tjänster som erbjuds av organisationer och andra sammanslutningar.

– Med serviceguiden vill vi svara på den respons vi fått av klienterna. Klienterna tycker att det är svårt att förstå funktionshinderservicen och informationen är utspridd, säger expert Suvi Linnanmäki-Koskela, som ansvarat för att sammanställa guiden. Guiden är en koncis sammanställning över stadens funktionshinderservice. 

Vi har anlitat socialarbetare och socialhandledare inom funktionshinderservicen och deras breda kompetens när vi har skrivit serviceguiden. Vår erfarenhetsexpert kommenterade också utkastet till guiden, och hens respons var entydig:  

”En fin guide. Sakerna har delats in på ett bra sätt och det var lätt att förstå hur man söker information. På rak arm kommer jag inte på något som jag skulle ändra på.” 

Serviceguiden är avsedd att hjälpa alla som har kontakt med funktionshinderservicen: både personer med funktionsnedsättning, deras närstående och anställda hos våra samarbetspartner. 

Avsikten är att vidareutveckla serviceguiden så att den kan användas av invånarna i det kommande Västra Nylands välfärdsområde. Vi önskar att du kommer med utvecklingsidéer och ger respons via den här blanketten: https://link.webropol.com/s/Serviceguide(extern länk)

Serviceguiden har översatts till svenska och engelska.

Du kan hämta serviceguiden i pappersform på Esbo stads servicepunkter.(extern länk)