Enheten för stödboende i Neppers stänger sina dörrar i slutet av juni

Publicerad: 16.6.2022 6.13Uppdaterad: 16.6.2022 7.23

Enheten för stödboende i Neppers i norra Esbo upphör med sin verksamhet. Invånarna har redan flyttat under vårens lopp och lokalerna töms helt i juni.

Boendeenheten i Neppers har erbjudit tillfälligt stödboende för nyktra klienter inom missbruks- och mentalvård. Enheten grundades på 1970-talet. Ursprungligen var det ett vårdhem för pensionerade personer med missbruksproblem. Efterfrågan på den service som boendeenheten har erbjudit har inte varit stor de senaste åren och lokalerna har varit i dåligt skick. Därför blev det aktuellt att avsluta verksamheten och överföra tjänsten till andra boendeenheter för klienter inom mental- och missbruksvård.

Även i fortsättningen är stadens mål att trygga och stärka permanent boende för klienter inom missbruks- och mentalvården, förutsättningarna för boende och möjligheterna för klienterna att klara sig i det omgivande samhället. Esbo stad ordnar olika boendetjänster för klienter inom missbruks- och mentalvård, såsom stödboende, serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg både som egen och köpt verksamhet.