Den tillfälliga användningen av Keran Hallit valdes till finalist i tävlingen Kommunernas bästa gärningar inom cirkulär ekonomi

28.6.2022 10.36
En musikgrupp uppträder på industrihallens innergård inför publik, med graffitiverk som målats på hallens ytterväggar i bakgrunden.
Bild: Arina Hiltunen, Kera-kollektiivi

I tävlingen Kommunernas bästa gärningar inom cirkulär ekonomi söker man kommunala åtgärder som främjar cirkulär ekonomi. Den tillfälliga användningen av Keran Hallit, som ligger i Kera i Esbo, valdes till en av finalisterna i tävlingen.

Keran Hallit fungerade en gång i tiden som Inex logistikcenter, som hanterade nästan hälften av all mat som såldes i Finland. Under de senaste tio åren har omfattande industri- och logistikverksamhet försvunnit från Keraområdet, vilket har möjliggjort fortsatt användning av de gamla logistikhallarna – nuvarande Keran Hallit – för företagsverksamhet och mångsidig stadskultur. Hallarna blev tomma år 2019 då Inex logistikcenter flyttade sin verksamhet till Sibbo, och i slutet av samma år började ny tillfällig verksamhet utvecklas för Keran Hallit. I Keran Hallit finns för tillfället tiotals olika företag etablerade, såsom hobby- och motionstjänster, bryggerier och företag inom urban livsmedelsproduktion, planeringsbyråer osv. Keraområdet är nu känt för sin levande och samhälleliga stadskultur, till exempel ett stort antal stadsevenemang, konst samt stadsodling.

För att möjliggöra den tillfälliga användningen undersöker Esbo stads planläggnings- och byggnadstillsyn tillsammans med fastighetsägaren nya sätt att ändra användningssyftet för den omfångsrika hallen samt mångsidiga användningssätt, vilka alla man inte ännu i tillståndsskedet kände till. Esbo stad har också aktivt deltagit i att planera hur en tillfällig användning i Kera/av hallarna kunde se ut, med beaktande av områdets näringsverksamhet och karaktär. Om detta har man ordnat såväl planeringstävlingar som otaliga workshoppar. Staden har också verkat för att föra samman olika aktörer för att utveckla området. När hallarnas uthyrningsverksamhet inleddes, finansierade stadens utvecklingsprogram Ett livskraftigt Esbo och Esbo Evenemangs- och kulturtjänster år 2020–2021 Kera-kollektivet, vilket förverkligade konst, evenemang (såsom loppmarknadsevenemang öppna för alla), musik och stadsodling åt Keran Hallit.

Bild: Olli Urpela

Under områdets långa utvecklingstid är utrymmenas tillfälliga användning ett viktigt sätt att främja effektiv användning av byggnaderna innan de rivs. Att ändra användningssyftet för en stor industrifastighet förlänger byggnadens livscykel, samtidigt som det piggar upp områdets stadskultur och mångsidiga affärsverksamhet. I fasningen av byggandet enligt Keras nya plan har man tagit i beaktande att gamla byggnader ska användas så länge som möjligt. Ägaren har utfört en rivningskartläggning för byggnaden och med staden har man samarbetat om hur man ska använda rivningsmaterialet.

Kera har varit känt som ett industriområde, men kommer att förvandlas till ett nytt bostads- och arbetsområde under 2020-talet. Esbo stad utvecklar Kera till ett internationellt exempel på cirkulär ekonomi tillsammans med invånarna, markägare, företag och andra samarbetspartner. Keran Hallit kommer att rivas i etapper, och den tillfälliga verksamheten i hallarna fortsätter ungefär fram till sommaren 2025. Byggnadsarbetet i Kera torde inledas år 2022–2023, och de första invånarna uppskattas flytta in 2024. I den framtida stadsdelen skapas också utrymme åt den kulturverksamhet, motion och de experiment som redan vuxit fram i Kera.

Tävlingen Kommunernas bästa gärningar inom cirkulär ekonomi genomförs av Finlands miljöcentral, Kommunförbundet och Sitra. Tävlingens vinnare publiceras i september. Läs mer om tävlingen(extern länk) och finalisterna (på finska).

  • Hållbar utveckling
  • Stadsutveckling
Alberga